Expoziția „Călătoria ceramicii în timp”

Expoziție în cadrul Facultății Arte Plastice și Design
„Călătoria ceramicii în timp”

Lansarea Expoziției „Călătoria ceramicii în timp” s-a desfășurat în data de 19 iunie 2017, în incinta Muzeului de Arte Vizuale din cadrul Facultății Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”.
La eveniment au fost prezenți profesori și studenți ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, studenți ai Universității de Stat din Moldova, studenții-participanți în cadrul proiectului, coordonatori și experți ai proiectului, studenți și profesori ai Universității Pedagogice Naționale „K. Ușinski” din Odesa, Ucraina, studenți ai Universității de Arte „George Enescu” din Iași, România. Lansarea expoziției a început cu cuvânt de salut.

Au luat cuvântul:

 • Ana Simac, decanul Facultății Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”
 • Alexandra Barbăneagră, dr., conf.univ., vice rector pentru activitatea didactică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
 • Valeria Suruceanu, președintele ICOM Moldova,
 • Alexandru Nicolaescu ,președintele Asociației Obștești Descoperim Moldova,
 • Svetlana Șugjda, lector Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” .

Expoziția cuprinde lucrările de ceramică realizate de către 10 studenți ai Facultății Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” și 10 studenți ai Facultății de Istorie, USM, în cadrul unui workshop de ceramică. Workshopul reprezintă o activitate preconizată în cadrul Proiectului Cultural „Călătoria ceramicii în timp”, ce are drept scop promovarea culturii Cucuteni în contextul artei decorative contemporane și prevede o metodă interactivă de învățare în domeniul arheologiei și artei decorative în vederea unei colaborări interdisciplinare între studenți din două instituții de învățământ superior și specialiști din domeniile respective.
Proiectul „Călătoria ceramicii în timp” este realizat de Asociația Obștească Descoperim Moldova în parteneriat cu Facultatea de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Laboratorul de Tracologie a Universității de Stat din Moldova și Asociația Obștească Femeia pentru Societatea Contemporană, în perioada 2016 – 2017.
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului de granturi mici CHOICE Moldova: Patrimoniu și modernitate, ca parte a programului internațional „CHOICE – Cultural Heritage: Opportunity for Improving Civic Engagement” (CHOICE- Patrimoniul cultural: oportunitate pentru sporirea angajamentului civic), realizat în Republica Moldova de Asociația Obștească Comitetul Național ICOM Moldova în parteneriat cu Asociația agențiilor pentru democrația locală ALDA (Franța) care au susținut realizarea proiectelor inovative privind protejarea și interpretarea actuală a patrimoniului cultural național.

UniverArt Fashion 2017

Facultatea Arte Plastice și Design a organizat cu succes simpozionul UniverArt Fashion 2017

În data de 19 iunie 2017, Facultatea Arte Plastice și Design a organizat evenimentul UniverArt Fashion 2017 cu participare internațională, care s-a desfășurat în incinta Centrului Expozițional „Constantin Brâncuși”.


În cadrul manifestării au fost prezentate 10 colecții de licență ale absolventelor de la specialitatea Design Vestimentar, Facultatea Arte Plastice și Design, coordonatori: Vasile Vozian, Botezatu Nina, Belizor Tatiana, 2 colecții ale studenților de la Facultatea Arte Vizuale și Design, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, România și două colecții ale studenților de la Facultatea Arte Plastice și Grafică a Universității Pedagogice Naționale „K.Ușinski” din Odesa. Totodată, au fost prezentate colecțiile studentelor absolvente promoția 2016, Mihaela Dvornic și Olga Cataraga, care au fost premiate la diverse concursuri de modă atât din țară, cât și de peste hotare.
La eveniment au fost prezenți lectori și studenți ai Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”: Alexandra Barbăneagră, dr., conf.univ., vicerector pentru activitatea didactică; persoane publice din R. Moldova: Dumitru Bolboceanu, Președintele UAP Moldova, Valentina Radcenco, fondatoare ArtPodium – concursul tinerilor designeri vestimentari, Nata Albot, fondatoarea Asociației Obștești Klumea (Balul Brazilor de Crăciun, Mai dulce, Ia Mania), Tudor Stăvilă, doctor în studiul artelor, etc., dar și oaspeți din România și Ucraina

 • Tatiana Petuhova, dr., conf.univ., decanul facultății Arte plastice a Universității Pedagogice Naționale „K.Ușinski” din Odesa, Ucraina.
 • Dmitrii Velicico, prodecan la facultatea Arte plastice a Universității Pedagogice Naționale „K.Ușinski” din Odesa, Ucraina.
 • Larisa Savcenco, prof.univ., dr.habilitat, Universitatea Pedagogică de Stat din Krivoi Rog, Ucraina.
 • Cornelia Brustureanu, dr., prodecanul facultății Arte vizuale și Design, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, România.
 • Crista Dima, studentă, facultatea Arte vizuale și Design, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, România.
 • Monica Moroșan, studentă, facultatea Arte vizuale și Design, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, România.

Proiectul UniverArt Fashion 2017 își propune sa inițieze o intensă colaborare între diverse instituții de învățământ, atât din Moldova, cât și din alte țări, în vederea creării unui mediu optim pentru schimbul de experiență și bune practici în domeniul designului vestimentar, comunicare interuniversitară și internaționalizare a programului de studii între cadre didactice și studenți.
În acest context, sperăm că evenimentul UniverArt Fashion va deveni unul cu tradiție, desfășurându-se anual în luna iunie cu scopul de promovare a tendințelor în designul vestimentar dar și a direcțiilor prioritare în învățământul artistic superior.


Cele mai originale haine, create de absolvenții Universității „Ion Creangă”, au fost prezentate la o paradă de modă (Publica.md)


Design vestimentar – Licenta 2017 (Moldova 1)


Festivalul de Creație Vestimentară ART EAST. Ediția II

Facultatea Arte Plastice și Design a participat la Festivalul de Creație Vestimentară ART EAST, Ediția II, desfășurat în data de 4 iunie 2017, la Iași, România.

La eveniment au participat peste 10 tineri designeri vestimentari, care-și fac studiile în instituții superioare de arte plastice și design din diverse orașe ale României: Galați, Craiova, Iași, Brașov, Cluj, București, etc.
Facultatea Arte Plastice și Design a fost reprezentată de către decanul facultății Ana Simac, profesorul Vasile Vozian și masterandele: Borș Aurica, Cataraga Olga și Dvornic Mihaela. Colecțiile prezentate de discipolele facultății s-au bucurat de mare succes, fiind înalt apreciate de membrii juriului:

 • Locul I – Olga Cataraga, colecția Light & Darkness, coordonator Vasile Vozian;
 • Locul III – Mihaela Dvornic, colecția Poarta Neamului, coordonator Vasile Vozian.

Președintele juriului, Claudiu Pavelin Gălățescu, critic de modă, i-a oferit o invitație masterandei Olga Cataraga, pentru a-și prezenta colecția în cadrul evenimentului Gala AVANPREMIERE, ce se va desfășura la data de 22 iunie 2017, la București, România.

Festivalul de Creație Vestimentară ART EAST reprezintă o manifestare cultural-artistică de gen, sub formă de competiție, la care pot participa tineri designeri și modele din cadrul caselor de cultură din țară. ART EAST este organizat de către Casa de Cultură a Studenților din Iași în parteneriat cu Palas Mall Iași, Asociația Veils și Academia Show Models.

Vizită de studiu a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Facultatea Arte Plastice și Design, în data de 30 mai 2017, a fot gazda oaspeților de la secția Pictură Sacră, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România.

Muzeul de arte vizuale a FAPD

Grupul din Iași a fost constituit din 31 de persoane: studenți(15), cadre didactice și administrative(16): director de departament, profesor-doctor, conferențiari-lectori.
Această întrunire a avut loc în baza Acordului de colaborare între Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, din inițiativa Facultății Arte Plastice și Design.
Această vizită de studiu s-a desfășurat cu scopul schimbului de experiență interuniversitară și academică, elaborării planului de acțiuni în vederea mobilității academice pentru anul 2017-2018: desfășurarea stagiilor comune de practică, organizarea expozițiilor de creație, seminarelor, conferințelor, simpozioanelor, ținerea cursurilor de lecții și Master Class-urilor, etc.
Profesorii și studenții din România au făcut cunoștință cu programele de studii, biblioteca și atelierele de specialitate ale Facultății, au asistat la evaluarea finală a lucrărilor practice ale studenților, au vizitat Muzeul de Arte Vizuale și Galeria UniverArt din cadrul Facultății.
Colegii din Iași au dăruit Facultății o serie de publicații de specialitate în domeniul Picturii religioase și restaurării, care vor îmbogăți colecția Bibliotecii de Arte a Facultății și vor servi ca suport metodic pentru studenți și profesori.

Programul activității a inclus și vizitarea instituțiilor partenere ale Facultății Arte Plastice și Design:

 • Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală,
 • Muzeul Național de Artă al Moldovei,
 • Centrul de restaurare din cadrul Muzeul Național de Artă al Moldovei.

VIVA ARTE VIVA

În data de 19 mai 2017, la invitația Facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă”, a fost ținut un curs deschis de către Călin-Alexiu Stegerean – grafician, critic de artă, vicepreședinte al Rețelei Naționale a Muzeelor din România (RNMR), membru al Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM), director al Muzeului Național de Artă al României (MNAR), membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAP), membru în Biroul de Conducere al Filialei Cluj a UAP.
Studenții și profesorii Facultății Arte Plastice și Design au ascultat comunicarea cu tema „Bienala de la Veneția VIVA ARTE VIVA în contextul tendințelor artei contemporane”. Ulterior, participanții au avut posibilitatea să-și expună opinia și să acorde întrebări referitor la problematica abordată în cadrul cursului. Întrunirea a avut loc în sala de conferințe din incinta Muzeului Național de Artă al Moldovei, astfel studenții facultății au avut oportunitatea să vizualizeze și expoziția de artă din cadrul Bienalei Internaționale de Pictură, Chișinău 2017, ediția a V-a.

Psihologia și teoria artelor plastice

PSIHOLOGIA ȘI TEORIA ARTELOR PLASTICE
Curs de lecții publice la Facultatea Arte Plastice și Design

La Facultatea Arte Plastice și Design UPS „Ion Creangă” a fost invitată doamna Marinela Rusu, doctor, conferențiar universitar, care-și desfășoară activitatea didactică în cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.
În perioada 15 – 18 mai 2017, în cadrul Facultății Arte Plastice și Design, doamna Marinela Rusu a ținut un curs de lecții publice cu tema PSIHOLOGIA ȘI TEORIA ARTELOR PLASTICE. Cursul prezentat le-a oferit posibilitatea studenților și masteranzilor să-și  aprofundeze cunoștințele din diverse aspecte ale subiectului abordat, precum ar fi:

 • Creativitate.
 • Receptarea operei de artă.
 • Personalitatea artistului. Tipologie.
 • Dezvoltarea conștiinței prin artă. Rolul educației estetice.

 

 

 

Expoziția – Bienala Internațională de Pictură Chișinău 2017

La Chișinău a avut loc lansarea expoziției Bienala Internațională de Pictură 2017.
A cincea ediție a Bienalei Internaționale de Pictură Chișinău 2017, aflată în continuă ascensiune, își confirmă numele de manifestare de anvergură a artelor plastice organizate în Republica Moldova. Selecția riguroasă, de la un an la altul, atrage tot mai mulți plasticieni performanți ai domeniului picturii din Moldova, România și din străinătate. În acest an expun 164 de artiști, cu 185 de lucrări, reprezentanți ai 27 de țări. Și în cadrul actualei ediții, în calitate de invitați de onoare expun, în afara concursului, mai mulți artiști de referință din România, Belgia și Italia: Gheorghe Anghel, Sorin Ilfoveanu, Ștefan Câlția, Corneliu Vasilescu, Viorel Mărginean, Silvia Radu, Horea Paștina, Constantin Flondor, Petru Lucaci, Vasile Tolan, Nicole Callbaut, Alberto Bolzonela ș.a. Acceptul franc al unor asemenea artiști de anvergură de a participa în cadrul expoziției noastre îl percepem ca pe o susținere necondiționată a respectivului concurs internațional.

 Catalog – Bienala Internațională de Pictură Chișinău 2017

Susținerea tezelor de licență la facultatea Arte Plastice și Design

Orarul susținerii tezelor de licență
la facultatea Arte Plastice și Design

Aprobat prorectorul pentru activitate didactică / 27.04.2017
Decanul facultății Ana Simac

Data susținerii I subgrupă II subgrupă III subgrupă VI subgrupă V subgrupă
gr.402 și 404, Design Vestimentar gr.401,
Arte Plastice,

Arte Decorative
gr.402 și 404, Grafica gr.402 și 403, Design Interior sp. Arte plastice
f./redusă
05.06.2017
19.06.2017
Susținerea tezelor
de licență
06.06.2017
20.06.2017
Susținerea tezelor
de licență
07.06.2017
21.06.2017
Susținerea tezelor
de licență
08.06.2017
22.06.2017
Susținerea tezelor
de licență
09.06.2017
23.06.2017
Susținerea tezelor
de licență
Centrul Expozițional Constantin Brâncuși al UAP Moldova
Centrul Expozițional Constantin Brâncuși al UAP Moldova

 

Cucerirea podiumului internațional de către studenții Facultății Arte Plastice și Design

În data de 3-7 aprilie 2017, în capitala Italiei a avut loc concursul internațional Roma Fashion Week, la care au participat cu colecții vestimentare designerul vestimentar și lectorul Vasile Vozian și masterandele Facultății Arte Plastice și Design, fiind coordonate de Vasile Vozian:

 • Cataraga Olga
 • Dvornic Mihaela
 • Borș Aurica

Participanții la concurs din cadrul facultății și-au etalat colecțiile vestimentare, reprezentând cu succes Facultatea, Universitatea, dar și Republica Moldova.

Colecția vestimentară „Light & Darkness” autor Cataraga Olga a ocupat locul I – în categoria Alta Moda, printre cei 140 de participanți din 28 țări (Italia, România, Japonia, Filipine, Rusia, Kazahstan, Ucraina, Italia, Polonia, Marea Britanie, USA, etc.)

Conceptualizarea artistică și tehnologiile inedite de executare a ansamblurilor vestimentare s-au evidențiat printre colecțiile tuturor participanților, fiind apreciate înalt, atât de către public, cât și de către membrii juriului. Masteranda, Cataraga Olga, a fost invitată de către o echipă de specialiști în domeniul designului vestimentar, să participe cu colecția „Light & Darkness” la o  ședință fotografică pentru revista de prestigiu „Vogue”, ce se va desfășura la Milano, Italia.

În Ucraina (Odessa) perioada 22-26 martie 2017, masterandele Facultății Arte Plastice și Design – Dvornic Mihaela și Cataraga Olga, au prezentat colecții vestimentare la evenimentul Odessa Fashion Week. La acest eveniment studentele au obținut cele mai înalte locuri:

 • Dvornic Mihaela – Locul I, titlul „The best young fashion designer”
 • Cataraga Olga – Locul I.

Ca nominalizare „Preferința Juriului” studentele Cataraga Olga și Dvornic Mihaela au primit invitații de participare în cadrul altor evenimente din domeniului designului vestimentar:

 • MIFIDA Fashion Week,
 • Belarus Fashion Week, etc.

Participarea la aceste evenimente le-a oferit studentelor și profesorului Vasile Vozian, posibilitatea să prezinte nivelul înalt de pregătire a cadrelor la Facultatea Arte Plastice și Design și performanțele  obținute în domeniului designului vestimentar.

Oportunitatea de a interacționa cu tineri designeri vestimentari, cu personalități marcante în domeniul modei, dar și de a iniția relații de colaborare între studenții și profesorii instituțiilor cu profil artistic din diverse țări va deschide noi perspective de dezvoltare și promovare în continuare a domeniului pentru designerii din cadrul Facultății Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”.

 

  

 

  

0