Andrei CASTRAVEȚ

Lector și maistru preparator
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra STUDIUL ARTELOR, GRAFICĂ ȘI METODOLOGIA INSTRUIRII
Artist plastic, grafician, designer grafic, ilustrator

Maistru: Atelierul de stampă
Cursuri:
Desen / Ciclul I- licență
Arta graficii / Ciclul I- licență
Tehnicile gravurii / Ciclul I- licență
Cartea obiect / Ciclul I- licență

Lucrările studenților realizate la ore.
Lector Andrei Castraveț


 

Formarea

1997 Școala Arte Plastice din Chișinău „A. Șciusev”
2000-2004 Colegiului Republican de Arte Plastice „A. Plămădeală”
2003-2007 Licența, Facultatea Arte Plastice și Design Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”
2010-2012 Masterat, Facultatea Arte Plastice și Design Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”

Consacrarea

Din 2011 activează în funcție de Maistru la catedra Studiul Artelor, Grafica și Metodologia Instruirii, la Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”.
Din 2012, 2014 Lector de Desen și Maistru la catedra Studiul Artelor, Grafica și Metodologia Instruirii, Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”.
2011 Membru stagiar a Uniunii Artistelor Plastici a Republicii Moldova

Expoziții reprezentative / internaționale

2003 Expoziție iconografică pe sticlă, Biblioteca Națională de Arte Plastice, Chișinău, Moldova
2008, 2010 Expoziție-concurs de artă contemporană „Salonul de primăvară” Centrul Expozițional „C. Brâncuși” UAP, Chișinău
2009, 2013 Expoziție-concurs de artă contemporană „Saloanele Moldovei” Chișinău-Bacău. Centrul Expozițional „C. Brâncuși” UAP, Chișinău
2015 Salonul profesorilor, Centrul Expozițional „C. Brâncuși” UAP. Chișinău
2015 Vernisajul Profesorilor – expoziție dedicată aniversării a 75 ani a UPS „I. Creangă”. Chișinău

Tabere de creație / simpozioane

2006 Tabără de creație, simpozion- atelier, workshop „Reforma învățământului artistic superior și perspectivele ei”, Chișinău, R. Moldova
2008 Art obiect. Organizată de Asociația Culturală „Andromeda”

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Activează la facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, Chișinău.
Aplicarea tehnicilor grafice. Formarea creativ-artistică a studenților.
Elaborarea programelor de studii. Elaborarea textelor de lecție. Elaborarea testelor de examinare.
Articol – „Evoluția și valorificarea aspectelor tehnice în arta grafică”, UPS „I. Creangă”.
Coorganizator a expozițiilor în cadrul facultății Arte Plastice și Design, UPS „I. Creangă”, Chișinău.

Pagini web / social media

Facebook

Contacte

Email: castravat.andrei@upsc.md

.