Licența 2019
Facultatea Arte Plastice și Design
UPS „Ion Creangă”