Ana-Maria POSTOLACHE

Lector
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra STUDIUL ARTELOR, GRAFICĂ ȘI METODOLOGIA INSTRUIRII
Artist plastic, designer grafic

Cursuri:
… / Ciclul I- licență

Lucrările studenților realizate la ore.
Lector Ana-Maria Postolache


 

Formarea

 Consacrarea

Expoziții personale

Expoziții reprezentative / internaționale

Tabere de creație / simpozioane

Burse

Organizator / curator de proiecte

Publicații științifice

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare


Activități culturale:

 

Proiecte:

Premii / distincții / titluri onorifice

Achiziții în colecții de stat

Colecții particulare

Bibliografie

Pagini web / social media

Facebook