Ana SIMAC

Decan – FACULTATEA ARTE PLASTICE ȘI DESIGN
UPS „Ion Creangă”
Doctor în studiul artelor, conferențiar universitar
Catedra STUDIUL ARTELOR, GRAFICĂ ȘI METODOLOGIA INSTRUIRII
Artist plastic, critic de arte, membru Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova

Cursuri:
Desen pedagogic / Ciclul I- licență
Desenul / Ciclul I- licență
Metodologia instruirii / Ciclul II- masterat
Tehnici plastice / formare continuă

Decanul Facultății Arte Plastice și Design, UPS „I. Creangă”
Doctor în studiul artelor, conferențiar universitar Ana Simac


 

Formarea

Facultatea Pictură și Grafică. Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” 
Doctorantura în cadrul Institutului de Istorie și Teorie a Artei, Academia de Științe din Republica Moldova.
Cercetător științific, Academia de Științe din Republica Moldova.

Consacrarea

1995 Lector la catedra Metodica Predării și Desen Liniar, UPS „I. Creangă”,Chișinău
1995 Susținerea tezei de doctor în studiul artelor. Specialitatea științifică: 17.00.04 Arte vizuale (artă plastică, decorativă, aplicată)
1998 Conferirea gradului didactic Conferențiar universitar
2001 Membru titular Uniunea Artiștilor Plastici, secția Critică de artă
2001-2015 Șef catedră Desen și Metodica Predării, Facultatea Arte Plastice și Design, UPS „I. Creangă”
2011 Abilitare coordonare doctorat, 22.12.2011; nr.1452, spec. 13.00.02 Teoria și metodologia instruirii (discipline artistice)
2015 Decan al facultății Arte Plastice și Design
Președintele Asociației Femeia pentru Societatea Contemporană.

Publicații științifice

Monografia „Tapiserie contemporană din Republica Moldova”, ed. Știința, Chișinău, 2001; peste 70 de publicații în reviste de specialitate: Univers Pedagogic, Arta, Akademos, Revista de științe socio-umane a UPS „I. Creangă”, Studia Universitatis, Сучаснi iнформацiнi технологii та iнновацiйнi методики навчання в пiдготовцi фахiвцiв: методологiя, теорiя, досвiд, проблеми, etc., articole în ziare: Literatura și Arta, Știința, Făclia, articole în cataloage și culegeri tematice. Manuale și ghiduri metodice: Manual Educația tehnologică, clasele V-VI, Editura Arc, 2011, Ghid metodic „Dezvoltarea activității artistice la studenți în cadrul cursului de artă textilă”, Editura „Garomont-Studio”, Chișinău 2012; „Suport de curs Desen, 2016, Ghid metodic,, Metode și tehnici de realizare a naturii statice, 2017, etc.

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Activează la facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău.
Aplicarea tehnicilor grafice. Formarea creativ-artistică a studenților.
Elaborarea programelor de studii. Elaborarea textelor de lecție. Elaborarea testelor de examinare.

Activități culturale:
Prezentă permanentă în presa de specialitate cu studii, consemnări, recenzii ce vizează metodologia instruirii artelor plastice, istoria și teoria artei contemporane;
Participări la foruri naționale și internaționale, simpozioane metodice, proiecte, conferințe, trening-uri, etc.

Proiecte:
Proiectului cultural „Călătoria ceramicii în timp”, realizat de Asociația Obștească Descoperim Moldova în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Laboratorul de Tracologie a Universității de Stat din Moldova și Asociația Obștească Femeia pentru Societatea contemporană în cadrul programului CHOICE Moldova, 2017.
Proiectul „Revenire la tradiții” Comitetul Național ICOM Moldova în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din regiunea transnistreană a cu asistența financiară a Uniunii Europene și PNUD Moldova în cadrul programului „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii”,11.11.2013 – 11.11.2014.
Proiectul „Învățământul artistic în republica Moldova: Dezvoltarea potențialului creativ pentru secolul XXI”, UNESCO, Moscova, Fondul interguvernamental de cooperare Umanistă ale țărilor membre CSI, 2010,etc.

Premii / distincții / titluri onorifice

2001 Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din R. Moldova, secția Critică de artă;
2010 Diplomă pentru merite, Ministerul Educaţiei
2015 Diploma Guvernului pentru merite în arte
2019 Diploma de merit a Președintelui

 

Pagini web / social media

LinkedIn
Facebook

Contacte

Email: simac.ana@upsc.md

.