Dumitru BOTNARI

Dr. în pedagogie, conf. univ.
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra STUDIUL ARTELOR, GRAFICĂ ȘI METODOLOGIA INSTRUIRII
Artist plastic, grafician, pictor

Cursuri:
Desen / Ciclul I- licență
Desen. Studiu avansat / Ciclul II- masterat

Lucrările studenților realizate la ore.
Conferențiar Dumitru Botnaru


 

Formarea

1974-1976 Școala profesional-tehnică nr.1 din Chișinău
1979-1984 Institutul Pedagogic „S. M. Kirov” din Vitebsc, Belorusia
1987-1990 Doctorant la Academia de Educație Estetică, Moskova

 Consacrarea

1984 Profesor la catedra „Desen și Pictură”, facultatea „Arte Plastice”, UPS „I. Creangă”, Chișinău
1990 Doctor în științe pedagogice, conferențiar
1992 Membru al UAP din Republica Moldova
1992-2000 Șeful catedrei „Desen și Metodologia Predării”, facultatea „Arte Plastice și Design” a UPS „I. Creangă”, Chișinău
2001 Profesor la catedra „Desen și Metodologia Predării”, facultatea „Arte Plastice și Design” UPS „I. Creangă”, Chișinău
1985 până ia zi, participă la majoritatea expozițiilor organizate de UAP și Ministerul Culturii din Republica Moldova

Expoziții reprezentative / internaționale

1985 Expoziția pictorilor-pedagogi, Tiraspol
1986 Expoziția pictorilor-pedagogi, Bender
1988 Expoziția profesorilor UPS „I. Creangă”, Chișinău 1993 – expoziția pictorilor ucraineni la Chișinău
1998, 2004, 2011, 2016 – Expoziția Autumnală, Centrul Expozițional „C. Brâncuși” UAP, Chișinău
1998 Expoziția jubiliară „20 ani a facultății „Arte Plastice” a UPS „Ion Creangă”, Chișinău
2001 Expoziție consacrată mitropolitului P. Movilă
2004 Expoziția Moldo-Turcă, hotelul Dedeman, Chișinău
2004 Expoziția Jubiliară „25 ani a facultății „Arte Plastice și Design” a UPS „Ion Creangă”, Chișinău
2005 Expoziția jubiliară „20 ani de activitate profesională și artistică” împreună cu artistul Tudor Golenco, biblioteca „Onisifor Ghibu”
2006 Expoziția „Acuarelă”, Moldexpo, pavilionul nr. 2, Chișinău
2009 Expoziția de Grafică Centrul expozițional „C. Brâncuși” UAP, Chișinău
2010 Expoziția de primăvară, Centrul expozițional „C. Brâncuși” UAP, Chișinău
2014 Expoziție de acuarelă, Centrul expozițional „C. Brâncuși” UAP, Chișinău

.