Elena SAMBURIC

Lector – Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra PICTURĂ
Artist plastic, ceramist, pictor

Cursuri:
Pictura și compoziția
Bazele compoziției
Cromatologia
Structuri Compoziționale

Lucrările studenților realizate la ore.
Lector Elena Samburic


 

Formarea

1975-1979 Colegiul de Arte Plastice M. M. Grecov, clasa profesorilor Petru Borisiuc și Nicolae Eriomenko (Sculptura), Odessa, Ucraina
1987-1993 Institutul de Stat al Artelor Plastice (actualmente Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice), clasa profesorului Ion Chișcă (Arta Decorativă), Chișinău, R. Moldova

Consacrarea

1980 Debut artistic la Expoziția Națională Sport, Sala de Expoziții a Muzeului de Stat de Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova
1993 Până la zi – Lector superior la Universitatea de Stat Ion Creangă din Chișinău, Facultatea Arte Plastice și Design, Catedra Pictura.
Disciplinele: Pictura și compoziția, Bazele compoziției și Cromatologia (pentru Ciclul I de studiu), și Structuri Compoziționale (pentru Ciclul II de studiu, Master)
1994-1999 Lector la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Facultatea Arte Plastice, Catedra Desen și Pictură; disciplinele duse: DesenPictura
2003 Membru titular Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova

Expoziții personale

1997 Galeria UAP, Cluj-Napoca, România
2003 Centrul de medicină estetică SANCOS, Chișinău, R. Moldova
2005 Asociația Avocaților Americani, Chișinău, R. Moldova
2008 Galeriile Frunzetti, Bacău, România
2009 Asociația Avocaților Americani, Chișinău, R. Moldova

Expoziții reprezentative / internaționale

1980 Sport, Sala de expoziții a Muzeului de Stat de Arte Plastice, Chișinău, R. Moldova
1980, 1981, 1984, 1989, 1990, 1992 Expoziții Naționale de grup, Sala de expoziții a Muzeului de Stat de Arte Plastice și Centrul Expozițional C. Brâncuși, Chișinău, R. Moldova
1987 Tineretul Țării, Țara Sovietelor, Moscova, URSS, (actualmente Rusia)
1994, 1995, 1998-2003, 2006, 2008, 2009 Saloanele Moldovei, Bacău/Chișinău, Chișinău/Bacău (România, R. Moldova)
1995-2010 Salonul de primăvară, Centrul Expozițional C. Brâncuși, UAP, Chișinău, R. Moldova
1995, 1997-2009 Salonul Autumnala, Centrul Expozițional C. Brâncuși, UAP, Chișinău, R. Moldova
1996 A XIX-a Trienală de artă plastică Identita, differenza, Milano, Italia
1997 Trienala de grafică Majdanek, Polonia1997- Expoziție de ceramică, pictură, grafică, Franța
1997, 1999 Bienala de desen, Arad, România
1999 Zilele Moldovei în Germania, Frankfurt-am-Main, Germania
2000-2002 Premio Agazzi, Italia
2001 Simpozionul Internațional de Design Textil și Vestimentar, Cluj-Napoca, România
2001, 2003, 2004, 1 Decembrie- Ziua Națională a României, Centrul Expozițional C. Brâncuși, UAP, Chișinău, R. Moldova
2002 Workshop Paper Art, Chișinău, R. Moldova
2002 Hârtie manuală, expoziție consacrată latinității, Teatrul Mihai Eminescu, Chișinău, R.Moldova
2002 Paper Art, Bacău, România
2002 Paper Art Workshop, Centrul Expozițional C. Brâncuși, UAP, Chișinău, R. Moldova
2003 Arta Decorativă, Centrul Expozițional C. Brâncuși, UAP, Chișinău, R. Moldova
2003 Nudul/ Orizont cultural/ semnificant/ configurări/, Centrul Expozițional C. Brâncuși, UAP, Chișinău, R. Moldova
2003 Parcova 2003, Iași, România
2005 Eminescu Orizonturi, Centrul Internațional Academic Eminescu, Moscova, Rusia
2005 Arta modernă, Bacău, România
2006 Arta basarabeană contemporană, Iași, România
2006, 2009 Creația profesorilor basarabeni, Iași, România
2007 Creatoare contemporane din Polonia și Moldova, Centrul Expozițional C. Brâncuși, UAP, Chișinău, R. Moldova
2007 Târgul de Artă, Bacău, România
2009 Bienala de Grafică, Centrul Expozițional C. Brâncuși, UAP, Chișinău, R. Moldova
2009 Între figurativ și simbolic- ipostaze de ieri și de azi, Iași, România
2009 Licitație de artă în scopuri caritabile, la evenimentul 50 cei mai influenți moldoveni solicitat de VIP magazin, pentru construcția unui monument în memoria persoanelor care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009. Tabloul licitat: Omagiu (800 x 800 mm)
2010 Expoziția jubiliară “Facultatea Arte Plastice – 25 ani, Catedra Pictura – 20 ani”, Centrul Expozițional C. Brâncuși, UAP, Chișinău, R. Moldova
2010 Expoziția jubiliară a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, R. Moldova

Tabere de creație / simpozioane

1997 Tabăra internațională de pictură, Baia Mare, România
1998 Tabăra internațională de pictură, Bacău, România
1998 Tabăra internațională Universitatea de Vară, UNESCO
1999 Tabăra internațională Universitatea de Iarnă, UNESCO
2000 Tabăra internațională de artă Târgoviște – oraș medieval, Târgoviște, România
2001 Tabăra internațională, Bacău, România
2002 Workshop Paper Art, Chișinău, R. Moldova
2002 Simpozion Arta contemporană, Uniunea Latină, Chișinău, R. Moldova
2003-2004 Tabăra internațională de pictură Parcova 2003, ediția 1/ 2, Parcova, R. Moldova
2004 Tabăra internațională de pictură Corjeuți 2004, Corjeuți, R. Moldova
2005 Tabăra internațională de pictură Bârnova, Bârnova, România
2005-2006 Workshop, Simpozion – Atelier De la tradiții spre viitor- Arta suedeză 1980- 2005/ 2006, Chișinău, R. Moldova
2006 Simpozion internațional de Artă Vizuală (Creația profesorilor de profil), Iași, România
2006 Tabăra de creație, Simpozion – Atelier, Workshop Reforma învățământului artistic superior și perspectivele ei, ediția I, Chișinău, R. Moldova
2007 Tabăra- festival internațională al olăritului și ceramicii, Opișnea, Ukraina
2008 Tabăra internațională Slobozia Dușca, Criuleni, R. Moldova

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Activează la facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău.
Utilizarea materialelor de pictură. Formarea creativ-artistică a studenților. Cromatologia.
Elaborarea programelor de studii. Elaborarea textelor de lecție. Elaborarea testelor de examinare.

Organizator / Curator / Coordonator de proiecte artistice

1999-2001 Autoarea trofeului Gloria realizat pentru laureații concursului de artă Uniunea Latină, ediția I / II / III, Chișinău, R. Moldova
2000 Coordonator al proiectului seminar-atelier Umbra coloanei lui Brâncuși- Umbra infinitului, ediția I, Chișinău, R. Moldova
2001 Director al proiectlui Umbra coloanei lui Brâncuși, ediția II, Chișinău, R. Moldova
2002 Conducător al proiectului Workshop Land Art, Bacu, România
2000-2002 Conducător al simpozionului-atelier Arta secolului XXI, Chișinău, R. Moldova
2000-2002 Coordonator al concursului de artă organizat de Uniunea Latină, ediția I / II / III, Chișinău, R. Moldova
2006 Director de proiect al Taberei de creație, Simpozion-Atelier și workshop Reforma învățământului artistic superior și perspectivele ei, ediția I, Chișinău, R. Moldova
2007-2010 Coordonator al Taberei-festival al olăritului și ceramicii, Poltava, Ucraina

Achiziții în colecții de stat

Picturile “Metamorfoză”, “Nebuna primejdie”, “Nu-mi șopti”, Colecția Muzeului de Arte, Baia-Mare, România
Grafică “Răpirea Europei”, Uniunea Artiștilor Plastici, Cluj Napoca, România
Sculptură mică “Geea” (sticlă/ lemn), “Compoziție (I, II, III)” (tehnică mixtă), Uniunea Artiștilor Plastici, Bacău, România
Ceramică “Zeița Belșugului”, Opișnea, Ucraina

Colecții particulare

Republica Moldova, România, Ucraina, Estonia, Polonia, Italia, Germania, SUA, Canada

Bibliografie

Pagini web / social media

http://samburic.arta.md/

Facebook

.