Mihaela DVORNIC

Lector
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra STUDIUL ARTELOR, GRAFICĂ ȘI METODOLOGIA INSTRUIRII
Artist plastic, pictor, designer vestimentar

Cursuri:
Teoria și metodologia instruirii educației tehnologice / Ciclul I- licență

Lucrările studenților realizate la ore.
Lector Mihaela Dvornic


 

Formarea

 Consacrarea

Designer vestimentar

Expoziții personale

Expoziții reprezentative / internaționale

Tabere de creație / simpozioane

Burse

Organizator / curator de proiecte

Publicații științifice

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare


Activități culturale:

 

Proiecte:

Premii / distincții / titluri onorifice

Achiziții în colecții de stat

Colecții particulare

Bibliografie

Pagini web / social media

Facebook