Teodor STRATULAT

Lector, doctorand
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra STUDIUL ARTELOR, GRAFICĂ ȘI METODOLOGIA INSTRUIRII
Artist plastic, grafician, pictor, designer grafic

Cursuri:
Pedagogia și psihologia creativității / Ciclul II- masterat
Didactica artelor plastice. Teorii și practici / Ciclul II- masterat

Lucrările studenților realizate la ore.
Lector Teodor Stratulat


 

Formarea

1988 – 1995, Liceul Republican de Arte Plastice „Igor Vieru” Chișinău;
1995 – 2000, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Facultatea Arte Plastice și Design, Chișinău;
2013 – 2015, Master în Științe ale Educației, Pedagogia artelor plastice,UPS „Ion Creangă”

Activitatea didactică

1999-2002, Conducător de cerc „Grafică” în cadru studioului de arte plastice „Spectru”
Palatul Republican de Creație a Copiilor și Adolescenților, Chișinău;
2003-2004, Profesor de ed. tehnologica Liceul „Principesa Natalia Dadiani” Chișinău.
2004-2005, Profesor de ed. plastica IP Liceul „Columna” Chișinău;
2013-2015, Profesor de ed. plastică Gimnaziul „Nicolae H. Costin” și în LT „M. Eminescu”, Chișinău;
2015-2017, Profesor de ed. plastic și educație tehnologică IP Liceul „Columna” Chișinău
2015-2017, Conducător de cerc, Atelier de dezvoltare a creativității artistice „Expresii colorate”
Centru Republican pentru Copii și Tineret, Chișinău.
Din 2017 – metodist Secția didactico metodocă CRCT.

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Articolul ,,Inteligența emoțională – posibilități de dezvoltare” Conferința științifică internațională „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației” 2016.

Articolul „Reflectare inteligenței emoționale în procesul creației artistice” în Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor „Probleme ale științelor socio-umanistice și modernizării învățămîntului” Chișinău UPS „Ion Creangă” 2016

Articolul „Эмоциональное развитие у детей в процессе художественного творчества.”
Materialele Conferinței Internaționale „Инновации севодня-традиции завтра” 2016.

Activează la facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău.
Elaborarea programelor de studii. Elaborarea textelor de lecție. Elaborarea testelor de examinare.

Note de curs / Suporturi de curs:

  • Pedagogia și psihologia creativității artistice.
  • Didactica artelor plastice. Teorii și practici.

Pagini web / social media

Facebook – Teodor Stratulat

.