Facultatea cuprinde următoarele programe de studii:

Ciclul I – LICENȚĂ (180 și 240 de credite)

Studii cu frecvență redusă
Ciclul I – Licență (240 de credite) – 4 ani

  • Educație tehnologică
  • Arte plastice

Ciclul II – MASTER (durata studiilor de 1,5 ani, 90 de credite)


Ciclul III – DOCTORAT 

include două tipuri de programe de formare:
* 3 ani de studii cu frecvență;
* 4 ani de studii cu frecvență redusă.

  • Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ (arte plastice, educație tehnologică)
  • Pedagogia vocațională

Stagii de formare continuă și recalificare
pentru profesorii din învățământul preuniversitar:

  • Arte plastice / Educație tehnologică
  • Programele tematice