Programul de studiu ARTA DECORATIVĂ


Misiune

La programul de studii Arta Decorativă se realizează formarea sistemului de competențe profesionale care permit absolventului se activeze ca specialiști în arte și arte decorative în special.

Programul de studiu constă în aprofundarea cunoștințelor și formarea competențelor în Arte decorative în concordanță cu abordările moderne în acest domeniu. Studii la Licență este orientată spre instruirea specialiștilor de calificare înaltă care vor realiza activități profesionale în domeniul artelor decorative pentru ca aceștia să poată atinge standarde de excelență în activitatea pedagogică și artistică.

Programul de studii Arta Decorativă permite aprofundarea și completarea studiilor de licență în direcția achiziționării de cunoștințe, abilități necesare unui specialist din domeniul artelor decorative care s-ar încadra cu mai mult randament și cu mai multă eficiență în activitatea profesională.

Domeniile de studii / Discipline de bază

  • Componenta fundamentală: Tehnologii informaționale; Curs de limbă străină; Bazele micro-macro economia/educația economică; Politologia/Științe politice; Științe filosofice;
  • Componenta de formare a abilităților și competențelor generale: Istoria artelor/Etnografia; Desen geometric/Perspectiva; Tehnologii informaționale; Desenul/Anatomia; Pictura și compoziția;
  • Componenta de orientare socio-umanistă: Protecția a muncii, Educația fizică, Limba română (al.), Protecția civică, Istoria culturii naționale și universale , Fotografia artistică, Etica și estetica, Bazele managementului;
  • Componenta de specialitate: Arta textilă (Tapiserie, Imprimeu), Arta decorativă (Bazele Artei Decorative, Ceramica, Design vestimentar), Metal, Arta marochinăriei, Sculptura, Giuvaiergeria, Bijuteria artistică/pictura pe sticlă, Arta pâslei/Batic. Instruire profesională în domeniul științelor și formarea profesională în domeniul Artelor decorative; formarea viitorilor profesori de educație plastică și educație tehnologică.

Caracteristici distinctive

Programul include componenta de formare în domeniul Studiul artelor plastice, disciplinelor din domeniul Artelor decorative, Tehnologiilor informaționale și se propune absolvenților școlilor naționale în regim de zi. Cadrele științifico-didactice care asigură programul au o experiență relevantă pentru domeniul de formare profesională în domeniul arte și arte decorative în special.

Formarea profesională este realizată în deplină corespundere cu tendințele moderne în domeniul artelor și artelor decorative

Posibilități de angajare

Absolventul se poate angaja:

  • în instituții de învățământ preuniversitare în calitate de profesor de educație plastică și educație tehnologică;
  • conducător artistic în studiouri de creație și școlile de arte (învățământ artistic complementar);
  • centre de instruire: cercetător în domeniul studiului artelor decorative, etnografie; manager în Artă și Cultură;
  • angajați în instituții cu profil decorativ ca: ceramiști, giuvaere, lemnari, tapiserii, specialiști în domeniul textilelor, designeri cu profil decorativ și artiști plastici cu direcție proprie.
FOTO galerie