Programul de studiu
DESIGN VESTIMENTAR


Misiune

Scopul programului de studiu este pregătirea specialiștilor calificați/competenți în Designul vestimentar, capabili de a răspunde cerințelor sociale și pieței muncii. Programul conține un set prestabilit de competențe și abilități/aptitudini  necesare pentru desfășurarea activității profesionale în domeniul Design Vestimentar, formarea profesională în domeniul Artelor și Design vestimentar.

Programul de studiu Design Vestimentar permite formarea profesională în direcția achiziționării de cunoștințe, abilități necesare unui specialist care s-ar încadra cu mai mult randament și cu mai multă eficiență în activitatea profesională/didactică.

Domeniile de studii / Discipline de bază

  • Pregătirea științifică fundamentală: Istoria artelor, Etnografia, Perspectiva/ Desen geometric, Geometria descriptivă, Desenul/Anatomia, Pictura / Cromatologia,
  • Specializarea: Proiectarea artistică (BAD, Desen și culoare, Istoria costumului, Arhitectonica), Proiectarea tehnică și tehnologii de specialitate, Prelucrarea artistică a pielii/tradiții si inovații in vestimentație, Giuvaiergeria în vestimentație, Tehnici experimentale de specialitate,
  • Cultura umanistă generală: Protecția a muncii, Educația fizică, Limba română (al.), Protecția civică, Istoria culturii naționale și universale , Fotografia artistică, Etica și estetica, Bazele managementului.

Caracteristici distinctive

Programul include componenta de formare în domeniul istoriei artelor/costumului, Tehnologiilor informaționale, Proiectării artistică-tehnică este propus absolvenților școlilor/colegiilor naționale în regim de zi.

Relevanța cognitivă și profesională a programelor de studiu este definită în funcție de ritmul dezvoltării cunoașterii și tehnologiei din domeniu și de cerințele pieței muncii și ale calificărilor.

Facultatea dispune de mecanisme pentru analiza colegială anuală a activității, cunoașterii transmise și asimilate de studenți și pentru analiza schimbărilor care se produc în profilurile calificărilor și în impactul acestora asupra organizării programului de studiu.

Absolvenții își pot continua studiile la CICLUL II masterat: Modelarea artistică a costumului.

Posibilități de angajare

  • Licențiatul se poate angaja în calitate de design vestimentar la întreprinderile de stat și individuale,
  • în instituții de învățământ preuniversitar în calitate de profesor de artă plastică și design;
  • conducător artistic în scoli de arte, studiouri de creație, centre de instruire;
  • designeri în domeniu cu direcție proprie.