Admitere 2022

Admiterea 2022 – 25 iulie
Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

[ Taxe de studii ]

Formular de înregistrare online

Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN este una dintre cele mai marcante facultăți în domeniul designului și învățământului artistic din Republica Moldova. Ca centru de educație artistico-plastică și de cercetare în domeniul artei, cu o experiență de 40 ani, Facultatea pregătește specialiști în design interior, design vestimentar, design grafic, web design, arte decorative, pictură, educație tehnologică și artă plastică.

 

Facultatea cuprinde următoarele programe de studii:

Ciclul I – LICENȚĂ (180 și 240 de credite)

 

Studii cu frecvență redusă
Ciclul I – Licență (240 de credite) – 4 ani

 • Educație tehnologică
 • Arte plastice

La finele studiilor studenții obțin titlul de Licențiat  în Științe ale Educației sau Licențiat în Arte.

 

Direcții prioritare de studii la specialitățile:

ARTE PLASTICE – Desen; Pictură; Grafică; Sculptură; Grafică bidimensională; Arta tridimensională; Web design; Tehnici grafice digitale; Curs de interpretare a imaginii; Practici artistice în context multimedia; Comunicare vizuală prin design; Fotografie artistică; Arte decorative; Proiectare și machetare; Practica de licență etc.

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ – Arta textilă; Tricotare; Broderie; Croșetare; Tapiserie; Design vestimentar; Design de produs; Industrii creative; Robotica; Batic; Ceramică; Prelucrarea artistică a pielii, lemnului și metalului; Didactica educației tehnologice; Educație digitală etc.

DESIGN INTERIOR – Proiectarea și machetare; Proiectare în 3D MAX; Arhitectonica; Tehnici de reprezentare; Desen și pictură de specialitate; etc.

PICTURĂ – Pictură de șevalet; Pictură monumentală; Pictură religioasă; Restaurare; Compoziția; Coloristica etc.

GRAFICĂ – Grafică de șevalet; Grafică asistată la calculator; Design grafic; Web design, Grafică de carte; Tehnicile gravurii; Arta foto; Caligrafie; Art-obiect grafic; Carte-obiect; Tehnici de gravură; Modelare 3D; Animație; Arta tipografică; Tehnici grafice de autor, etc.

DESIGN VESTIMENTAR – Proiectarea artistică; Proiectarea tehnică cu utilizarea TIC; Istoria costumului; Tehnologii de specialitate; Design textil; Tehnici digitale de prelucrare a imaginii, etc.

ARTE DECORATIVE – Prelucrarea metalului cu elemente forjate, Giuvaiergerie, Design tehnic, Design textil; Ceramică; Batic; Tapiserie; Broderie; Prelucrarea artistică a pielii și lemnului; etc.

ARTE PLASTICE ȘI EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ – Desen; Pictură; Grafică; Bazele artei decorative; Sculptură; Compoziție; Prelucrarea artistică a materialelor; etc.


Ciclul II – MASTER (durata studiilor de 1,5 ani, 90 de credite)

Studiile de master oferă posibilitatea de aprofundare a competențelor în funcție de specializare, posibilitatea de a pretinde la funcții manageriale și a urma studiile la ciclul III – doctorat. Titlul obținut la finele studiilor: Master în Arte sau Master în Științe ale Educației.


Ciclul III – DOCTORAT 

include două tipuri de programe de formare:
* 3 ani de studii cu frecvență;
* 4 ani de studii cu frecvență redusă.

 • Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ (arte plastice, educație tehnologică)
 • Pedagogia vocațională

Stagii de formare continuă și recalificare
pentru profesorii din învățământul preuniversitar:

 • Arte plastice / Educație tehnologică
 • Programele tematice

Absolvenții facultății activează în calitate de designeri în sfera publicitară și editorială, designer de interior, designer vestimentar, manageri în domeniul artei și culturii, artiști profesioniști în domeniul artelor plastice și decorative, picturii și graficii de șevalet, graficii de carte, graficii publicitare; profesori de educație plastică și tehnologică în gimnazii, licee, școli de artă, centre de creație artistică etc.

O bună parte din absolvenți au inițiat și desfășoară afaceri proprii în domeniul artelor, designului și în domeniul publicității vizuale (Alina Bradu, Adelina Iucal, Ana Cecan, Veronica Ștefanco, Larisa Butucel, Corina Savin, Natalia Buzovici, Angela Urecheanu, Eudochia Apostolov, Iurie Cucuetu, Alexandru Gorban etc.)

Facultatea pune la dispoziția studenților săli spațioase de studii și ateliere dotate cu echipament modern, necesar pentru desfășurarea procesului de învățământ: ateliere de design vestimentar, de ceramica, sculptură, giuvaiergerie, batic, tapiserie, prelucrarea artistică a lemnului și a metalului, design interior, desen și pictură, laboratoare specializate pentru gravură, săli pentru proiectare și grafică de computer.

Studenții pot beneficia de:

 • Locuri în căminele studențești
 • Burse de studii/burse sociale
 • Bibliotecă specializată
 • Tipografie
 • Cantină
 • Sală de sport
 • Internet gratuit în cămin și blocurile de studii
 • Instruire în cadrul Centrului de educație artistică și instruire complementară

Studenții facultății au posibilitatea de a se încadra în diverse programe de mobilitate academică și de creație în instituții din străinătate, de a-și manifesta talentul și creativitatea prin participarea la expoziții, concursuri naționale și internaționale, work-shop-uri, master-class-uri, tabere de creație, alături de artiști consacrați, specialiști notorii din domeniul artelor și designului.

Calendarul admiterii

Sesiunea de bază (turul I):

# depunerea actelor de participare la concurs: 25 iulie – 2 august 2022;
# anunțarea rezultatelor preliminare: 3 august 2022;
# depunerea actelor în original: 4-6 august 2022;
# anunțarea rezultatelor finale: 8 august 2022.

Profesiile Viitorului

Profesiile Viitorului la „Ion Creangă”!

Dragi viitori studenți, avem știri bune! Din acest an, poți învăța #ProfesiileViitorului la „Ion Creangă”! Vino să studiezi cum, din punct de vedere artistic, se dezvoltă personajele, costumele, decorul, mediul și scenele în care are loc acțiunea în filmele de animație 3D și jocuri video. Din septembrie 2022, poți învăța Animație și Game Design la universitatea noastră!

Vrei să afli mai multe? Vino pe 30 iunie 2022, începând cu ora 13:00, la Mediacor (str. Alexei Mateevici, intrarea de pe str. Pușkin), la lansarea proiectului #ProfesiileViitorului.

În agendă:
– Expoziție de Realitate Virtuală
– Expoziție de gaming
– Prezentarea desenului animat „Aripi” realizat de specialiști din Moldova
– Discursul rectorului, ale profesorilor și profesioniștilor din domeniul gaming, publicitate, producție film/video

Vino să afli totul despre #ProfesiileViitorului: Animație, Game Design și Producție Multimedia!
Te așteptăm la Mediacor, în data de 30 iunie, de la 13:00. Participarea este gratuită.

Nu uita să te înregistrezi:

https://bit.ly/profesiileviitorului

Campania #ProfesiileViitorului este inițiată de Innovate Moldova, cu susținerea Ministerului Educației și Cercetării

Teza de licență la Design Interior

Susținerea publică a tezelor de licență programului de studiu Design Interior

Designul de interior este modul creativ in care este compartimentat, utilat si decorat un spatiu interior. Designerii de interior folosesc materiale, texturi si culori, in baza unor reguli si principii de design, pentru a crea spatii care sunt confortabile si placute, in aceeasi masura.

Un design interior reusit nu poate fi realizat decat de un expert in domeniu, care a facut o facultate de profil. Acesta va studia spatiul pe care il are la dispozitie si va incerca sa alinieze dorintele proprietarului cu ce poate fi realizat efectiv, incercand in acelasi timp sa se incadreze in bugetul pe care il are la dispozitie. Designerul de interior va supraveghea, de asemenea, si munca echipelor de executie, astfel incat proiectul sa fie respectat in cele mai mici detalii.

Cu aceste convingeri, în data de 20 iunie 2022, absolvenții Facultății de Arte Plastice și Design, UPSC, programul de studii: Design Interior și-au prezentat public lucrările de licență:

 1. : Iorgaciova Dina, cu tema «Актуальные решения общественных интерьеров на примере медицинских учреждений», conducător Prosii Irina
 2. Gamureac Ecaterina, cu tema «Тенденция развитие современных образовательных центров для коммуникации и информации», conducător Prosii Irina
 3. Jardan Denis, cu tema «Развитие современных тенденций дизайна общественных помещений для досуга и отдыха», conducător Prosii Irina
 4. Gaidarji Liudmila, cu tema «Современные решения дизайна интерьеров выставочных комплексов винодельческой и коньячной продукции Молдовы», conducător Prosii Irina
 5. Antonov Valentina, cu tema «Комплексное решение интерьера спортивно-оздоровительного центра для женщин», conducător Prosii Irina
 6. Pelin Ana-Maria, cu tema «Экспозиционно- выставочные пространства в современных, общественных интерьерах», conducător Prosii Irina
 7. Vartic Alexandra, cu tema «Abordarea criteriilor ergonomice funcționale și stilul contemporan în cadrul pensiunii ,, Pădurea Domnească”», conducător Spătaru Rodica
 8. Ceburciu Iana, cu tema «Combinarea elementelor stilului minimalist in designul casei de vacanta», conducător Spătaru Rodica
 9. Jomiru Daniela, cu tema «Aranjarea ergonomica a spațiilor de oficii cu tehnologii moderne», conducător Spătaru Rodica
 10. Bulgac Cristiana, cu tema «Influența conceptuală a iluminării si cromaticii in designul interior al restaurantelor», conducător Spătaru Rodica
 11. Railean (Sahniuc) Cristina, cu tema «Parcursul istoric și stilistic a hotelurilor din Moldova», conducător Spătaru Rodica
 12. Ciobanu Mihaela, cu tema «Reflectarea stilului futuristic în cadrul conceptului unui hotel capsulă», conducător Mirza Iulia
 13. Nederiță Maria, cu tema «Implimentarea stilului modern în conceptul salonului de frumusețe : ,,Beautylife”», conducător Mirza Iulia
 14. Nirșa Vladislav, cu tema «Abordarea condițiilor ergonomice în organizarea funcțională și estetică a magazinului auto», conducător Mirza Iulia
 15. Timofei Daniela, cu tema «Tendințe moderne în proiectarea interiorului a unui centru de voluntariat», conducător Mirza Iulia
 16. Lică Iuliana, cu tema «Intermediul designului industrial în interiorul studioului muzical», conducător Spătaru Rodica

Felicităm absolvenții cu rezultatele frumoase obținute în cadrul susținerii tezelor de licență și le urăm să înregistreze noi realizări profesionale în domeniul designului interior!

Vernisajul Expoziției

”Patrimoniul cultural în viziunea tinerilor creatori”, vernisajul expoziției

Sâmbata, în data de 18 iunie 2022, a avut loc vernisarea expoziției studenților Facultății Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” în incinta Muzeului de Istorie a orașului Chișinău – Turnul de apă cu genericul: ”Patrimoniul cultural în viziunea tinerilor creatori” .Expoziția a fost realizata în cadrul proiectului Cultura promo arii orașelor din Republica Moldovei prin intermediul artei și mitopoeticii sub ghidarea Direcției Cultură a Primăriei municipiului Chișinău.

În expoziție sunt prezentate lucrări originale de grafică și pictură, realizate în variate tehnici tradiționale și moderne, precum gravura, pictura în acuarelă și pictura în ulei.

Operele create de tinerii artiști disting natura plaiului natal și, în special, aspectele arhitecturale ale orașului Chișinău.

Lucrările pe care le putem admira în expoziție denotă talentul și creativitatea tinerilor artiști, care propun un parcurs vizual ce pune în valoare patrimoniul arhitectural al orașului, istoria sa și cultura contemporană. Studenții filtrează contextul cotidian prin imagini menite să dezvăluie diferite perspective de percepție, fațete neștiute și să provoace emoții noi.

Cu un mesaj de salut la inaugurarea expoziției a participat Valeria Suruceanu, director al Muzeului de Istorie a orașului Chișinău, Ana Simac, decanul Facultății Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”, Ludmila Mokan-Vozian, șeful catedrei Studiul artelor, Grafica și Metodologia Instruirii și Valeriu Herța, profesor de grafică a Facultății Arte Plastice și Design.

Mulțumim profesorii facultății: Alexandru Alavațchi, Tatiana Lagaeva, Adrian Cucereavii, Andrei Castravăț și Ruslan Roșca pentru coordonarea studenților și munca depusă în realizarea proiectului.

UNIVER ART FASHION 2022

Defileu de moda UNIVER ART FASHION 2022,
Valea morilor

Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” a organizat la 18 iunie 2022 în parcul ,,Valea Morilor,, un eveniment spectaculos – Defileu de moda Univer Art Fasion-ediția a II.
Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Direcția Cultura a Municipiului Chișinau, Școala AD Models, Compania Publică Teleradio Moldova. La eveniment au fost invitați solista Operei Naționale – Goncearova Cristina și Edi Carp – interpret de muzică ușoară.
La acest eveniment extraordinar, studenții programul de studii Modă-Design vestimentar au prezentat 14 colecții vestimentare realizate în cadrul tezelor de licență și master la facultatea Arte Plastice și Design:
1. Coliban Valeria – colecția „Fantomele Trecutului”;
2. Balan Raisa – colecția „Restructuration”;
3. Ostafi Elena – colecția „Скульптурный Bернисаж”;
4. Cestniuc Vlada – colecția „Glam Rock”;
5. Crudu Elisaveta – colecția „Opus Musivum”;
6. Mușchei Antonina – colecția „Melania Galathea”;
7. Chetrușca Dorina – colecția „Yamato no Orochi”;
8. Parasii Maria – colecția „Intrstellar”;
9. Cebanu Daniela – colecția „Reflecții”,
10. Severina Bucur – colecția „Art and Folk”,
11. Svetlana Morari – colecția „Memoire”,
12. Eugen Reabenchi cu colecția „Sulamit”, absolventul ciclului II master, specialitatea Modelarea artistică a costumului.

13. Ksenia Cupțova colecția „Mandala famm”, absolventa ciclului II master, specialitatea Modelarea artistică a costumului.

Mai bine de 18 ani Facultatea pregătește specialiști calificați în Design vestimentar , competitivi pe piața muncii. Spectacolul a demonstrat competențe spectaculoase ale studenților, colecții în diverse stiluri și metode moderne de interpretare a costumului, precum și performanțe conceptuale și tehnologice. În același timp, au fost prezentate colecții care valorifică trecutul prin prisma unei viziuni moderne a vestimentației, atât pentru bărbați cat și pentru doamne. Absolvenții au prezentat colecții create sub ghidajul conducătorilor artistici – Vasile Vozian, Ala Lupu și Eugen Reabenchii, Ana Simac.

La finalul evenimentului a fost prezentă colecția „Istorii Urbane”, din 10 costume vestimentare, ce a încheiat prezentarea de modă la acest eveniment. Colecția a fost realizată de studenții anului II și III, program Design Vestimentar a facultății Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” împreună cu studenții Colegiului de Arte Plastice V. Postoikin din Bender, în cadrul proiectului Platforma Cultura, desfășurat în programul „Măsuri de Consolidare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeana și în cadrul proiectului de stat „Cultura promovării orașelor în Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii.

Colecția „Istorii Urbane” folosește drept sursă de inspirație istoriile, chipul, imaginea, căldura, sufletul orașului vechi Chișinău și Bender. Această colecție servește un exemplu inedit de lucru în echipă a studenților și profesorilor din două instituții partenere de învățământ artistic.

La finalul evenimentului rectorul UPS Ion Creangă Alexandra Barbaneagră și decanul facultății Arte Plastice și Design Ana Simac au felicitat studenții cu rezultatele obținute, precum și coordonatorii. care iau ghidat în realizarea acestor colecții originale.