Olimpiada Facultatea ARTE PPLASTICE ȘI DESIGN, UPS „Ion Creangă” 2020 – on-line

Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, organizează o ediție specială a Olimpiadei Instituționale la disciplinele școlare:
ARTA PLASTICĂ și EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ on-line

Fii unul dintre câștigătorii care vor obține POSIBILITATEA DE A FACE STUDIILE GRATUIT
la Facultatea Arte Plastice și Design UPS „Ion Creangă”!

CARE ESTE PREMIUL?

Câștigătorii concursului vor obține posibilitatea de a face studii
în bază de buget la programele de studii
Ciclul I – LICENȚĂ pentru anul de studii 2020-2021.

CARE ESTE REGULAMENTUL?

  • Înregistrarea și completarea formularului online cu toate datele solicitate.
  • Îndeplinirea sarcinilor individual conform cerințelor propuse.
  • Expedierea unei poze calitative a lucrării și a formularului
    cu date personale la adresa electronică olimpiadarte2020@mail.ru

Perioada: 1 aprilie – 30 aprilie

 

Premiul „Cristalul Calității”

Programul de studiu Grafică
din cadrul Facultății Arte Plastice și Design,
UPS ”Ion Creangă”
onorat cu Premiul „CRISTALUL CALITĂȚII”

În data de 27 mai 2020, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decernat premiul „Cristalul Calității”, însoțit de Diploma de recunoștință, programului de licență Grafică din cadrul Facultății Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, în semn de înaltă apreciere, pentru promovarea culturii calității și rezultate excelente obținute în procesul de evaluare externă a programelor de studii superioare de licență.

Cu această ocazie aducem sincere felicitări Facultății Arte Plastice și Design,
membrilor Catedrei Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii,
dnei Ludmila Mokan-Vozian, dr., conf., șef catedră, coordonator de program,
pentru profesionalism și performanțe în procesul educațional universitar.

Urăm programului vitalitate, iar colectivului profesoral prosperitate,
noi realizări și succese mari în continuare!

DE CE TREBUIE SĂ ALEGEȚI FACULTATEA ARTE PLASTICE ȘI DESIGN?

DE CE TREBUIE SĂ ALEGEȚI FACULTATEA ARTE PLASTICE ȘI DESIGN?

Este prima și unica facultate din Republica Moldova care pregătește cadre didactice pentru învățământul artistic. 

Specializările propuse oferă o pregătire calificată în domeniul artelor plastice și designului.

Dubla pregătire – didactică și artistică; care constituie un avantaj în găsirea unui loc de muncă pe piața competitivă a muncii. 

Aici activează cadre didactice cu o înaltă calificare: doctori, profesori, conferențiari, maeștri în arte, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din R.Moldova. Facultatea dispune de spații largi, luminoase și atractive, ateliere de specialitate renovate și dotate.

 

Tradițiile de Paști in procesul instruirii de la distanță

Tradițiile de Paști in procesul instruirii de la distanță
la Facultatea Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”

Sărbătoarea de Paști, valorificată printre cele mai importante sărbători ale creștinătății, are numeroase obiceiuri și tradiții transmise din generație în generație.

Datinile seculare ale Paștelui  au fost studiate de  studenții Facultății Arte Plastice și Design, dar și cursanții Formării continue în cadrul cursului de Etnografie. Studenții a fost familiarizați cu simbolurile pascale, vopsirea și încondeierea ouălor, obiceiurile și tradițiile de Paști, credințele și superstițiile din săptămâna Patimilor și săptămâna Luminată.

A fost organizat la distanță un concurs printre studenți cu genericul  Coșul de Paști, coordonat de profesorul cursului Ludmila Moisei, stimulând astfel ingeniozitatea și creativitatea studenților în decorarea celui mai frumos coș pascal, ornamentării ouălor și cozonacului pentru masa de sărbătoare.

Majoritatea studenților au lucrat alături de părinți, bunici, ceea ce denotă transmiterea din generație în generație a tradițiilor pascale.

Studenții care au dat dovadă de receptivitate și ingeniozitate urmează a fi premiați după ridicarea regimului de carantină. Apreciem perseverența și interesul manifestat. Aducem mulțumiri speciale studenților: Carmen Crăciun, Alexandrina Madan, Elena Platon, Elena Toma, Diana Lungu, Vlada Cibuc, Maria Lefter, Alina Carp, profesorilor de la Formare continuă: Oxana Spânu, Valentina Onofraș, Tatiana Marinescu, Lilia Carchilan, precum și tuturor celor implicați!

Simbioza muzicii și picturii în arta secolului XIX – XX

Simbioza muzicii și picturii în arta secolului XIX – XX

La 2 martie 2020 Biblioteca Științifică, Sala de lectură Arte în parteneriat cu catedra Pictură a Facultății Arte Plastice și Design, UPS „I. Creangă” a desfășurat a II–a ședință a Art–Club-ului cu genericul „Simbioza muzicii și picturii în arta secolului XIX – XX”.
Cu un cuvânt de salut a venit președintele Art-Club-ului Rodica Ursachi doctor, conf. univ.
Elena Cermenina, bibliotecar, coordonatorul Art-Club-ului a prezentat expoziția de carte cu același generic.
Membrii Art-Club-ului au prezentat 7 comunicări, conform programului ședinței. Invitata specială a evenimentului a fost Tatiana A. Lupan, muzicolog, lector, de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.
La ședință au participat 12 membri a Art-Club-ului și 13 invitați.

Sursa: Biblioteca științifică a Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă”