Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN, UPS „I.Creangă”

Orar licență:

  • Orarul cursurilor
  • Orarul evaluărilor
  • Orarul sesiunilor
  • Orarul lichidării restanțelor
  • Orarul activităților didactice

Orar master

  • Orarul cursurilor
  • Orarul evaluărilor
  • Orarul sesiunilor
  • Orarul lichidării restanțelor