MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
M D-2069, or. Chișinău, str. Ion Creangă, nr.1
Tel. 022 358338, 022 358415;
Fax (+373) 22 358415
e-mail creangaups@yahoo.com

 

Taxe de studii – Ciclul I

Studii superioare universitare. Ciclul I – Studenți autohtoni

Facultatea
Arte Plastice și Design

Mărimea taxei anuale de studii

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Studii cu
frecventă
la zi
Studii cu
frecventă
redusă
Studii cu
frecventă
la zi
Studii cu
frecventă
redusă
Studii cu
frecventă
la zi
Studii cu
frecventă
redusă
Studii cu
frecventă
la zi
Studii cu
frecventă
redusă

Educație tehnologică
Arte plastice (cu studii aprofundate în web-design)
Pictură
Arte decorative
Grafică
Design vestimentar
Design interior
Istoria și teoria artelor

6000

4000

6000

4000

6000

4000

6000

4000

Studii superioare universitare. Ciclul I – Cetățeni străini

Taxele de studii pentru cetățenii României, CSI (români și moldoveni)
se stabilesc în cuantumul prevăzut pentru cetățenii Republicii Moldova

Studii cu frecventă la zi Studii cu frecventă redusă

Cetățeni străini din alte țări

1000 euro

500 euro

Studii de calificare profesională suplimentară

3600

 

Taxe de studii – Ciclul II, Masterat

Studii superioare universitare. Ciclul II, Masterat – pentru cetățenii autohtoni

Facultatea
Arte Plastice și Design

Mărimea taxei anuale de studii

Anul I

Anul II

6000

6000

Studii superioare universitare. Ciclul II – Cetățeni străini

Taxele de studii pentru cetățenii României, CSI (români și moldoveni)
se stabilesc în cuantumul prevăzut pentru cetățenii Republicii Moldova

Cetățeni din alte țări

Mărimea taxei anuale de studii. Anii I-II

1200 euro

 

Taxe de studii – Ciclul III

Ciclul III. Doctorat, postdoctorat – pentru cetățenii autohtoni

Facultatea
Arte Plastice și Design
Specialitățile

Mărimea taxei anuale de studii

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Specialitățile
Doctorat, Postdoctorat

9500-10000 lei 8500 lei 8000 lei 6500 lei

Ciclul III. Doctorat, postdoctorat – pentru cetățenii din alte țări

Facultatea
Arte Plastice și Design
Specialitățile

Mărimea taxei anuale de studii

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Specialitățile
Doctorat, Postdoctorat

9500-10000 lei 8500 lei 8000 lei 6500 lei

Doctorat, Postdoctorat – CSI
(români – moldoveni)

500 euro 500 euro 500 euro

Doctorat, Postdoctorat –
(din alte țări)

1500 euro 1500 euro 1000 euro
  • Cursuri de pregătire preuniversitară pentru cetățenii străini – 800 euro
  • Candidații la admitere vor achita o taxă de înscriere pentru organizarea și desfășurarea
    admiterii în mărime de 50 lei. Taxa de admitere se achită în contabilitatea universității.