Programul de studiu
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ


Misiune

Programul de licență Educație tehnologică are drept scop organizarea și desfășurarea activității de pregătire inițială, psihopedagogică și didactică a studenților din învățământul superior care se dedică profesiei de cadru didactic pentru disciplinele ariei curriculare Educație tehnologică. Activitățile educaționale se concentrează pe asimilarea cunoștințelor științifice de către studenți și diseminarea lor în mediul preuniversitar prin competențele pedagogice formate și prin probleme concrete cu care absolvenții se vor confrunta în carieră și în mediul socio-economic. Dubla pregătire – didactică și tehnologică – constituie un avantaj în găsirea unui loc de muncă pe piața competitivă a muncii.

Discipline de bază

 • Pregătire în domeniul științelor educației (Fundamentele științelor educației, Didactica generală, Managementul clasei de elevi, Psihologia generală, Psihologia dezvoltării, Psihologia educației și Educația inclusivă, Didactica educației tehnologice, Etica pedagogică, Practica pedagogică);
 • Pregătire artistico-plastică fundamentală (Istoria artei, Gramatica limbajului vizual, Desen, Pictură);
 • Specializarea (Bazele artei decorative, Prelucrarea artistică a lemnului, Prelucrarea artistică a pielii, Design vestimentar, Tapiserie, Prelucrarea artistică a metalului, Ceramica artistică, Sculptura, Practica de licență).

Caracteristici distinctive

Programul este oferit în limba română, învățământ cu frecvență și frecvență redusă. Programul de licență orientează studenții la integrarea lor în spațiul social-economic și istorico-cultural, folosind în scopul acesta strategii de formare cu caracter preponderent practic, stimulează gândirea creativă, formează competențe necesare pentru viață.

Instruirea în educația tehnologică reflectă unitatea lumii materiale și spirituale în procesul formării deprinderilor de a produce obiecte simple și utile în viața de zi cu zi, pune în valoare imaginația și gândirea critică, sugerează studenților multiple posibilități de integrare în diverse medii socioculturale, formează personalități – promotori ai tradiției și culturii naționale.

Posibilități de angajare

Titlul acordat de licențiat în Științe ale educației va oferi absolventului posibilitatea de a activa atât în domeniul instructiv-educațional și/ sau de creație, în diverse categorii/ grupuri de profesii pe următoarele domenii:

 • cercetare în domeniul educației tehnologice;
 • elaborare de lucrări științifice și auxiliare didactice;
 • predare în învățământul liceal, profesional.
  în calitate de:
  – cercetător în domeniul educației tehnologice;
  – cadru didactic în învățământul preuniversitar.

În afară de cariera în învățământ, absolvenții pot urma și o carieră de artist independent/ meșter popular.

FOTO galerie …