Programul de studiu
PRELUCRAREA ARTISTICĂ A MATERIALELOR


Misiune

Programul de masterat la Prelucrarea artistica a materialelor este propus pentru toți deținătorii diplomelor de licență în domeniul Științe umanistice, diplomelor de studii superioare universitare (pentru absolvenții care nu au intrat în prevederile Procesului de la Bologna), fiind vizați cu prioritate absolvenții facultăților cu profil 21 Arte specialitatea Arte Decorative etc.

Programul la specialitatea Prelucrarea artistică a materialelor este un masterat profesional, îndreptat spre realizarea competențelor profesionale în designul decorativ și se proiectează cu 90 de credite, pentru absolvenții studiilor superioare  de licență (Ciclu I) cu 240 și 180 credite studiu.

Obiectivul major al programului de masterat constă în aprofundarea cunoștințelor și formarea competențelor în domeniul artele decorative, în concordanță cu abordările moderne în acest domeniu. Masteratul este orientat spre instruirea specialiștilor de calificare înaltă care vor realiza activități profesionale în domeniul artelor decorative pentru ca aceștia să poată atinge standarde de excelență în activitatea artistică.

Programul dat permite aprofundarea și completarea studiilor de licența în direcția achiziționării de cunoștințe, abilități necesare unui specialist care s-ar încadra cu mai mult randament și cu mai multă eficiență în activitatea profesională.

Domeniile de studii / Discipline de bază

Programul de formare profesională pentru Ciclul II Masterat este realizat pe baza unui plan de studiu, care cuprinde următoarele componente:

  1. Unități de curs fundamentale au drept scop acumularea de către ascultători a competențelor de bază și a informației necesare pentru asimilarea cunoștințelor în domeniul Științe Umaniste și Arte (Curente și sinteze în arta modernă și contemporană; Structuri și principii compoziționale; Metodologia cercetării);
  2. Unități de curs de specialitate au ca obiectiv formarea competențelor specifice domeniului (Teoria și practica picturii; Teoria și practica desenului; Grafica de Computer; Performanțe textile; Aplicarea imprimeului în design; Pictura și compoziția de specialitate; Arta Giuvaiericale; Practica profesională (practica de documentare și producere artistică);
  3. Unități de curs opționale care asigură aprofundarea cunoștințelor în specialitatea aleasă (prelucrarea artistică a pielii, ceramica artistică);
  4. Unități de curs la libera alegere care asigură extinderea cunoștințelor și dezvoltarea unor aptitudini ale ascultătorilor în domeniul de formare profesională ales sau în alte domenii adiacente (Comunicarea eficientă; Culturologia; Management în arte).

Cursurile oferă discipline adaptate la nevoile sistemului de învățământ contemporan, îmbină caracterul teoretic cu cel practic, iar metodologia de predare este bazată pe interactivitate cu exemple reale (studii de caz, aplicații, simulări etc.).

Caracteristici distinctive

Programul dat permite aprofundarea și completarea studiilor de licență în direcția achiziționării de cunoștințe, abilități necesare unui specialist care s-ar încadra cu mai mult randament și cu mai multă eficiență în activitatea profesională.

Programul include componenta de formare în domeniul Studiul artelor decorative, Designului artistic, Tehnologiilor informaționale și se propune absolvenților școlilor naționale în regim de zi.

Posibilități de angajare

  • Profesor în învățământul secundar (gimnazial, liceal, profesional) și universitar.
  • Profesor în școli de artă pentru copii, centre de creație a copiilor; artist liber profesionist în domeniul artelor decorative, designer în sfera publicitară, editorială, designer decorator.
  • Manager în sistemul educațional;
  • Cercetător;
  • Manager al resurselor umane.

 

FOTO galerie