Facultatea
ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ”ION CREANGĂ”

social media-facebook-01      

Administrația facultății:
Decan: Ana SIMAC, conf. univ. dr.
Prodecan: Rodica SPĂTARUlector superior.
Șefa catedrei PICTURĂ: Ludmila MOISEI, conf. univ. dr.;
Șefa catedrei ARTA DECORATIVĂ: Olimpiada ARBUZ, conf. univ. dr.;
Șefa catedrei STUDIUL ARTELOR, GRAFICĂ ȘI METODOLOGIA INSTRUIRII:
Ludmila MOKAN-VOZIAN, conf. univ. dr.
str. Cornului 10, bl. nr. 6,
Chișinău, Republica Moldova, MD-2008
Tel.: Decanat (+373) 22 749383
Tel.: Catedre (+373) 22 748881
e-mail: fapdcreanga@gmail.com

TRANSPORT:

troleibuze: 3, 4
maxi-taxi: 174, 129, 124

Harta – Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN
UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ”ION CREANGĂ”

 harta FAPD    Cod Mesenger Facebook

e-mail: fapdcreanga@gmail.com