Programul de studiu
MODELAREA ARTISTICĂ A COSTUMULUI
(Design vestimentar)


Misiune

Programul de masterat la Modelarea artistică a Costumului este propus pentru toți deținătorii diplomelor de licență în domeniul Științe umanistice, diplomelor de studii superioare universitare (pentru absolvenții care nu au intrat în prevederile Procesului de la Bologna), fiind vizați cu prioritate absolvenții facultăților cu profil 21 Arte specialitatea Design vestimentar, etc.

Programul la specializarea Modelarea artistică a Costumului permite aprofundarea și completarea studiilor de licență în direcția achiziționării de cunoștințe, abilități necesare unui specialist care s-ar încadra cu mai mult randament și cu mai multă eficiență în activitatea profesională.

Accentul se pune pe însușirea elementelor de bază ale procesului de creare/proiectare, explorarea aspectelor istorice, psihologice, contemporane ale modei, studiul diverselor tehnici și materiale, forme compoziționale, aplicate pe suport bidimensional și tridimensionale, până la construirea prototipului și colaborarea cu antreprenorul de vestimentație. Domeniul de aplicare va permite masteranzilor să beneficieze de un nivel avansat a tuturor etapelor de lucru în designul vestimentar, astfel dezvoltându-se propriile aspirații/idei profesionale.

Programul la specialitatea Modelarea artistică a Costumului este un master profesional, îndreptat spre realizarea competențelor profesionale în designul vestimentar și se proiectează cu 90 de credite, pentru absolvenții studiilor superioare  de licență (Ciclu I) cu 240 și 180 credite studiu.

Obiectivul major al programului de masterat constă în aprofundarea cunoștințelor și formarea competențelor în proiectarea designului vestimentar, în concordanță cu abordările moderne în acest domeniu.

Domeniile de studii / Discipline de bază

Programul de formare profesională pentru Ciclul II Masterat este realizat pe baza unui plan de studiu, care cuprinde următoarele componente:

  1. Unități de curs fundamentale care au drept scop acumularea de către ascultători a competențelor de bază și a informației necesare pentru asimilarea cunoștințelor în domeniul Științe ale educației (Curente și sinteze în arta interiorului; Grafica de computer; Metodologia cercetării);
  2. Unități de curs de specialitate care au ca obiectiv formarea competențelor specifice domeniului Designului Interior și comunicare interculturală, realizează obiective formative, asigură asimilarea de cunoștințe la nivelul științific și creator contemporan, orientate spre formarea identității profesionale a masterandului: (Sociologia și psihologia modei; Machetarea costumului istoric; Explorări avansate în Design Vestimentar; Aplicarea imprimeului în design; Practica profesională (practica de documentare și producție artistică);
  3. Unități de curs opționale care asigură aprofundarea cunoștințelor în specialitatea aleasă (Arta giuvaiericale; prelucrarea artistică a pielii);
  4. Unități de curs la libera alegere care asigură extinderea cunoștințelor și dezvoltarea unor aptitudini ale ascultătorilor în domeniul de formare profesională ales sau în alte domenii adiacente (Comunicarea eficientă; Managementul în arte; Culturologia ).

Cursurile oferă discipline adaptate la nevoile sistemului de învățământ contemporan, îmbină caracterul teoretic cu cel practic, iar metodologia de predare este bazată pe interactivitate cu exemple reale (studii de caz, aplicații, simulări etc.).

Caracteristici distinctive

Formarea profesională în domeniul Artelor și  Design – Design Vestimentar. Programul dat permite aprofundarea și completarea studiilor de licență în direcția achiziționării de cunoștințe, abilități necesare unui specialist care s-ar încadra cu mai mult randament și cu mai multă eficiență în activitatea profesională.

Programul include componenta de formare în domeniul Studiul artelor, Designului, Tehnologiilor informaționale și se propune absolvenților școlilor naționale în regim de zi.

Posibilități de angajare

Absolvenții cursului de masterat vor putea activa atât în Designului vestimentar, proiectarea artistică, comunicare vizuală (publicitate), cât și în învățământ în diverse categorii/grupuri de profesii pe următoarele domenii: învățământ preuniversitar și universitar, industria ușoară, centre de creație, ateliere private, etc.

Titlul acordat de master în Arte va oferi absolventului posibilitatea de a activa în calitate de:

  • Designer vestimentar;
  • Stilist vestimentar
  • Cercetător în domeniul studiului artelor;
  • Organizator, management în arte;
  • Conducător artistic, profesor în școli de arte, studiouri de creație etc;
  • Specialist în design grafic și proiectare

 

FOTO galerie