Programul de studiu ARTE PLASTICE
(cu studii aprofundate în Web Design)


Misiune

Programul de licență Arte plastice are drept scop organizarea și desfășurarea activității de pregătire inițială, psihopedagogică și didactică a studenților din învățământul superior care se dedică profesiei de cadru didactic pentru disciplinele ariei curriculare Arte, în special, Arte plastice. Programul tinde să ofere studenților o înțelegere aprofundată a diferitelor forme artistice, dar și formarea/ dezvoltarea competențelor necesare pentru a lucra într-un mediu educațional și artistic contemporan. Dubla pregătire – pentru învățământul artistic și designul web – constituie un avantaj în găsirea unui loc de muncă pe piața competitivă a muncii.

Discipline de bază

  • Pregătire în domeniul științelor educației (Fundamentele științelor educației, Didactica generală, Managementul clasei de elevi, Psihologia generală, Psihologia dezvoltării, Psihologia educației și Educația inclusivă, Didactica artelor plastice, Etica pedagogică, Practica pedagogică);
  • Pregătire artistico-plastică fundamentală (Istoria artei, Gramatica limbajului vizual, Desen, Pictură);
  • Specializarea (Perspectiva, Grafică bidimensională, Arta tridimensională, Geometria descriptivă, Desen tehnic, Web design, Tehnici grafice digitale, Curs de interpretare a imaginii, Practici artistice în context multimedia, Comunicare vizuală prin design, Fotografie artistică, Practica de licență)

Caracteristici distinctive

Programul este oferit în limba română, învățământ cu frecvență și frecvență redusă. Licența în educație prin artele plastice se adresează tuturor celor interesați de domeniile artelor plastice care doresc să se formeze în educația artistică și web design.

Programul de licență în artele plastice poate fi o alegere excelentă pentru persoanele care se bucură de creațiile de toate tipurile în domeniul artelor plastice, în special, web design. Acest nivel de pregătire poate oferi expunere pentru multe forme de artă, precum și consolidarea îndemânării artistice și a creativității.

Posibilități de angajare

Titlul acordat de licențiat în Științe ale educației va oferi absolventului posibilitatea de a activa atât în domeniul instructiv-educațional, de creație, în domeniul graficii computaționale, designului și tehnologiei web  în calitate de:

  • cadru didactic în învățământul preuniversitar;
  • designer grafic, web-designer, optimizator de site-uri web, animator Flash, designer 3D etc.

  În afară de cariera în învățământ, absolvenții pot urma și o carieră de:

  • Designer grafic
  • artist independent,
  • pictor,
  • grafician etc.

 

FOTO galerie …