Programul de studiu
PEDAGOGIA ARTELOR PLASTICE


Misiune

Programul de master Pedagogia artelor plastice are drept scop formarea profesională a cadrelor didactice pentru disciplina Educație plastică. Acesta vizează asigurarea studenților, prin planul de învățământ și prin metodele abordate, cu o dublă pregătire: artistică și didactică. În acest sens, programul cuprinde discipline fundamentale din domeniul științelor educației, precum și discipline artistice specifice pentru aprofundarea în domeniul propriu-zis.

Domeniile de studii / Discipline de bază

  • Pregătire în domeniul științelor educației (Filosofia și axiologia educației, Psihologia comunicării);
  • Pregătire științifică fundamentală (Metodologia cercetării);
  • Pregătire artistico-plastică fundamentală (Desen. Studiu avansat, Pictură. Studiu avansat);
  • Specializarea (Pedagogia și psihologia artei, Istorie și tendințe actuale în învățământul artistic, Strategii de evaluare în artele plastice/ Metode didactice de învățare creativă, Comunicare și limbaj în artele plastice/ Tehnici digitale moderne, Practica pedagogică, Practica de cercetare/ elaborare a tezei de master).

Caracteristici distinctive

Programul este oferit în limba română în regim cu frecvență.

Masterul în educație prin artele plastice se adresează tuturor licențiaților care doresc să se formeze în educația artistică. Specializarea în cadrul masterului vizează, pe de o parte, consolidarea personalității artistice, iar pe de altă parte, abilitarea cu competențe psihopedagogice care să le permită absolvenților să se manifeste în spații ale educației artistico-plastice. Masterul oferă o pregătire interdisciplinară prin cursurile fundamentale de artă plastică și cele din domeniul educației artistico-plastice în sensul abilitării masteranzilor în aplicarea unor strategii educative coerente și în acord cu varietatea spațiilor de desfășurare la care trebuie adaptate tehnicile educative (muzee, after-school etc.)

Posibilități de angajare

Titlul acordat de master în Științe ale educației va oferi absolventului posibilitatea de a activa în domeniul instructiv-educațional, de cercetare și/ sau de creație, în diverse categorii/ grupuri de profesii pe următoarele domenii:

  • predare în învățământul liceal, profesional;
  • cercetare în domeniul educației artistico-plastice;
  • elaborare de lucrări științifice și auxiliare didactice.

     în calitate de:

  • cadru didactic în învățământul preuniversitar;
  • cercetător în domeniul educației artistico-plastice;
  • artist plastic.

 

FOTO galerie