vestimentatie-01

Șefa catedrei
Olimpiada ARBUZ,
dr. în pedagogie, conf. univ.

Profesori:

Alexandru Vatavu dr. în pedagogie, conf. univ.
Veronica Raileanu – conf. univ. dr.
Nina Botezat – lector
Ion Zderciuc – lector
Irina Prosii – lector
Iulia Mirza – lector
Svetlana Şugjda – lector
Alexei Ţulea – lector
Rodica Spătaru – lector
Olga Tiron lector
Tatiana Belizor – maistru
Vasilie Grama – lector
Ecaterina Ajder – conferențiar, maestru în arte
Daniela Roșca-Ceban – lector asistent, maistru
Vasilie Vozian – lector
Liuba Prangache – lector asistent
Liubovi Donic – lector asistent, maistru

Maiștrii preparatori:

Elena Martâniuc – șef de atelier
Valentin Baida

Misiunea fundamentală a catedrei Artă Decorativă este pregătirea specialiștilor în domeniul general al designului interior, în domeniul designului decorativ și în domeniul creației de modă – design vestimentar, în cadrul unui mediu deschis spre cele mai actuale dezvoltări în domeniu.
Punctele forte ale programului de studii sunt înalta instrucție artistică și variatele parteneriate cu mediul profesional care asigură eficiență în familiarizarea studenților cu problemele concrete ale domeniului și facilitează inserția rapidă pe piața muncii.
Demersul educațional se concentrează pe formarea abilităților de relaționare a artisticului cu tehnicul, în scopul realizării creației de obiect artistic, cultural și tehnic totodată, realizabil tehnologic în serie sau ca unicat.
Catedra oferă posibilitatea de educație, cercetare științifică și creație artistică, prin studierea evoluției și perspectivelor de dezvoltare a relației complexe dintre artă și educație, într-un context interdisciplinar, prin contribuția unor discipline formative din aria artelor plastice și decorative.
Programul oferă studenților posibilitatea obținerii unor competențe complexe, stimulând atât creativitatea artistică specifică, cât și capacitatea de a acționa profesionist în aria industriilor creative.
Se studiază:

 • Sculptură
 • Ceramică
 • Giuvaiergerie
 • Tapiseria artistică
 • Imprimeul artistic/batikul
 • Design vestimentar
 • Design interior
 • Prelucrarea artistică a lemnului
 • Prelucrarea artistică a pielii
 • Bazele artei decorative
 • Proiectarea mobilei
 • Design textil
 • Pictură pe sticlă
 • Materialogia
 • Istoria interiorului
 • Istoria costumului
 • Desen și pictură de specialitate