vestimentatie-01

Șefa catedrei
Olimpiada ARBUZ,
dr. în pedagogie, conf. univ.

Profesori:

Alexandru Vatavu dr. în pedagogie, conf. univ.
Ecaterina Ajder – conf. univ., maestru în arte
Veronica Raileanu
 – conf. univ. dr.
Ion Zderciuc – lector universitar
Irina Prosii – lector universitar
Iulia Mirza – lector universitar
Svetlana Şugjda – lector universitar
Alexei Ţulea – lector universitar
Rodica Spătaru – lector universitar
Olga Tiron lector universitar
Vasilie Vozian – lector universitar
Vasile Grama – lector universitar
Daniela Roșca-Cebanasistent universitar
Liuba Prangacheasistent universitar
Mihaela Platița – asistent universitar
Natalia Sajin – asistent universitar
Tatiana Belizor – maistru
Liubovi Donic– maistru

Maiștrii preparatori:

Valentin Baida
Petru Leca

Misiunea fundamentală a catedrei Artă Decorativă este pregătirea specialiștilor în domeniul general al designului interior, în domeniul designului decorativ și în domeniul creației de modă – design vestimentar, în cadrul unui mediu deschis spre cele mai actuale dezvoltări în domeniu.
Punctele forte ale programului de studii sunt înalta instrucție artistică și variatele parteneriate cu mediul profesional care asigură eficiență în familiarizarea studenților cu problemele concrete ale domeniului și facilitează inserția rapidă pe piața muncii.
Demersul educațional se concentrează pe formarea abilităților de relaționare a artisticului cu tehnicul, în scopul realizării creației de obiect artistic, cultural și tehnic totodată, realizabil tehnologic în serie sau ca unicat.
Catedra oferă posibilitatea de educație, cercetare științifică și creație artistică, prin studierea evoluției și perspectivelor de dezvoltare a relației complexe dintre artă și educație, într-un context interdisciplinar, prin contribuția unor discipline formative din aria artelor plastice și decorative.
Programul oferă studenților posibilitatea obținerii unor competențe complexe, stimulând atât creativitatea artistică specifică, cât și capacitatea de a acționa profesionist în aria industriilor creative.
Se studiază:

 • Sculptură
 • Ceramică
 • Giuvaiergerie
 • Tapiseria artistică
 • Imprimeul artistic/batikul
 • Design vestimentar
 • Design interior
 • Prelucrarea artistică a lemnului
 • Prelucrarea artistică a pielii
 • Bazele artei decorative
 • Proiectarea mobilei
 • Design textil
 • Pictură pe sticlă
 • Materialogia
 • Istoria interiorului
 • Istoria costumului
 • Desen și pictură de specialitate