Programul de studiu DESIGN INTERIOR


Misiune

Prevede formarea cunoștințelor teoretice atât și a aptitudinilor practice la viitorii profesioniști în domeniul Design interior, artiști plastici. În cadrul orelor studenții vor însuși principiile și modalitățile de formarea și organizare a spațiilor ambientale în diverse stiluri ale designului interiorului. De asemenea v-or însuși diverse metode de amenajare a spațiului, de îmbinare armonioasă a diferitor materiale în cadrul interiorului și de organizare corectă și ergonomică a iluminării. Formarea profesională în domeniul Artelor plastice și Design interior.

Programul de studiu Design Interior are drept scop formarea competențelor și abilităților  necesare unui specialist ce i-ar permite încadrarea în câmpul de muncă sau continuarea și aprofundarea studiilor la ciclul masterat.

Domeniile de studii / Discipline de bază

  • Componenta fundamentală: Tehnologii informaționale; Curs de limbă străină; Bazele micro-macro economia/educația economică; Politologia/Științe politice; Științe filosofice;
  • Componenta de formare a abilităților și competențelor generale: Istoria artelor/Etnografia; Desen geometric/Perspectiva; Tehnologii informaționale; Desenul/Anatomia; Pictura și Cromatologia;
  • Componenta de orientare socio-umanistă: Protecția a muncii, Educația fizică, Limba română (al.), Protecția civică, Istoria culturii naționale și universale , Fotografia artistică, Etica și estetica, Bazele managementului
  • Componenta de specialitate Atelier de design, Proiectarea mobilei, Studiul formei (Desen și pictura specială, Tehnici de reprezentare, BAD, Istoria interiorului), Grafica asistată de calculator, Desenul de construcții, Sculptura specială, Pictura pe sticlă, Prelucrarea artistică a lemnului, Prelucrarea artistică a metalului, Design Peisajer.

Caracteristici distinctive

Programul include componenta de formare în domeniul Design interior, proiectarea artistică a interiorului, tehnologii informaționale ce se propune absolvenților liceelor și colegiilor. Programul include componenta de formare în domeniul Design interior, formarea artistică, studiul profund ale tehnologiilor informaționale (Programe 3DMAX, Skethup, AUTOCAD, ect.)

Programul de studii are drept scop formarea competențelor și abilităților necesare unui specialist ce i-ar permite încadrarea în câmpul de muncă sau continuarea și aprofundarea studiilor la ciclul masterat.

Relevanța cognitivă și profesională a programelor de studiu este definită în funcție de ritmul dezvoltării cunoașterii și tehnologiei din domeniu și de cerințele pieței muncii și ale calificărilor.

Facultatea dispune de mecanisme pentru analiza colegială anuală a activității, cunoașterii transmise și asimilate de studenți și pentru analiza schimbărilor care se produc în profilurile calificărilor și în impactul acestora asupra organizării programului de studiu.

Absolvenții își pot continua studiile la CICLUL II masterat: Proiectarea artistică a interiorului

Posibilități de angajare

  • Licențiatul se poate angaja în calitate de designer la întreprinderile de stat și individuale,
  • în instituții de învățământ preuniversitar în calitate de profesor de artă plastică și design,
  • conducător artistic în școli de arte, studiouri de creație, centre de instruire,
  • designeri în domeniul cu direcție proprie.
FOTO galerie