Grafica, Fusion Ecaterina Salaru Licenta 2016

Ecaterina Șalaru – Licența 2016. Fusion. Conducător: Adrian Cucereavîi


Șefa catedrei
Ludmila MOKAN-VOZIAN,
conf. univ. dr.

Profesori:

Ana Simac – dr. în studiul artelor, conf. univ.
Dumitru Botnari – dr. în pedagogie, conf. univ.
Elena Karacențev – lector 
Adrian Cucereavîi – lector 
Alexandru Ermurache – lector 
Ana Gobjilă – lector
Valeriu Herța – lector
Valentin Rusu – lector
Simion Zamșa – conf. univ., maestru în arte
Andrei Castraveț – lector și maistru preparator
Ana-Maria Postolache – lector asistent
Vitalie Malcoci – confer. univ., doctor
Teodor Stratulat – lector asistent
Vladimir Us – lector asistent

Maiștrii preparatori:

Igor Simac

Laboranți:

Olga Bodiu

 

Cursurile predate de profesorii catedrei se structurează pe câteva direcții de bază: studiul artelor, discipline grafice și metodologia instruirii pe discipline. Pe lângă disciplinele plastice fundamentale, catedra oferă studenților și modulul psihopedagogic.
Disciplinele catedrei propun studenților un profil tematic divers, atât teoretic, cât și practic, bazat pe studiul bazelor desenului academic, studiul conotațiilor limbajului plastic, însușirea tehnicilor grafice, a programelor grafice la computer, formarea abilităților didactice.
Catedra coordonează activitatea științifică la facultate: activitatea de cercetare a studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor didactice.
Sstudiază:

 • Grafică de șevalet
 • Stampă
 • Desen
 • Caligrafie
 • Grafică de carte
 • Grafică digitală
 • Design grafic
 • Arta foto
 • Anatomia plastică
 • Studiul artelor
 • Management în arte
 • Metodologia instruirii artelor plastice și educației tehnologice
 • Psihologia creativității
 • Psihologia formei și culorii
 • Proiectarea asistată la computer