Programul de studiu PICTURĂ


Misiune

Programul de studii Pictură oferă posibilitatea de obținere a cunoștințelor teoretice și abilităților practice în domeniul artelor plastice, în special în domeniul picturii și compoziției de șevalet, picturii monumentale și religioase, precum și (la alegere), în domeniul științelor educației. Studiile la acest program for favoriza dezvoltarea unor personalități creatoare, capabile să se integreze și să participe la fenomenul artistic contemporan, axat pe domeniul picturii și al artelor vizuale în ansamblu

Discipline de bază

  • Pregătire generală: Tehnologii informaționale, Limbi moderne; Perspectiva; Geometria descriptivă, Fundamentele creativității.
  • Pregătire fundamentală: Istoria artei universale și naționale, Etnografia, Desenul și anatomia plastică.
  • Specializarea: Pictura de șevalet, Tehnicile picturii de șevalet, Cromatologia, Bazele compoziției plastice, Compoziția de șevalet, Gramatica limbajului vizual, Pictura și compoziția murală, Pictura religioasă, Practica Plein-air, Practica de restaurare a picturii, Practica muzeistică.
  • Cultură umanistică generală: Bazele micro și macro  economiei, Științe politice, Științe filosofice, Practici și tendințe în arta contemporană europeană.

Caracteristici distinctive

Cei înscriși la program vor studia un șir de cursuri generale și fundamentale, cu dezvoltarea de aplicații practice de specialitate în domeniul picturii de șevalet, murale și religioase.

Posibilități de angajare

  • centre de creație, școli de artă, studiouri artistice în calitate de profesor de pictură, de compoziție;
  • instituții de învățământ preuniversitar (gimnazial, liceal) în calitate de profesor de educație plastică;
  • artist plastic, ateliere de pictură religioasă, ateliere de restaurare a picturii, muzee de artă.

Absolvirea acestui program permite accesul la programe de master în domeniul artelor: pictură, grafică, arte decorative, studiului artelor, design; științe ale educației, managementul artelor.

FOTO galerie …