Programul de studiu GRAFICA


Misiune

Programul de licenţă Grafică are ca scop formarea de specialiști pluridisciplinari din sfera artelor grafice, fie ca artiști vizuali care să poată activa într-o diversitate de medii şi de tehnici, fie specialiști în zonele aplicative specifice ale artelor grafice. Multitudinea de direcții propuse studenţilor în cadrul acestui program însumează creația artistică din zona artelor grafice, gravura şi tehnicile de multiplicare, grafica de carte, ilustrația şi arta scrisului, procesarea digitală a imaginii şi arta fotografică, văzută ca element circumscris creației grafice.

Discipline de bază

  • Pregătire fundamentală în domeniul artelor (Gramatica limbajului vizual, Desen, Pictură etc.);
  • Pregătire ştiinţifică fundamentală (Istoria artei);
  • Specializarea (Desen de expresie grafică, Studiul culorii în arta grafică, Compoziția grafică, Tehnicile gravurii, Istoria și arta scrisului, Grafica asistată de computer, Programe de proiectare bidimensională și 3D, Fotografia artistică, Practica poligrafică, Practica de cercetare/ elaborare a tezei de licență).

Caracteristici distinctive

Programul este oferit în limba română/ rusă în regim de zi. Specializarea asigură dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor fundamentele şi de specialitate din domeniul artelor şi cunoştinţe specifice din domeniul graficii. Procesul instructiv-educațional este completat în mod periodic şi de o serie de workshop-uri, trening-uri, prelegeri organizate în cadrul facultăţii, la care sunt invitați specialiști în domenii specifice, din afara mediului academic sau mediul academic internațional, pentru a împărtăși din experiența profesională.

Posibilități de angajare

Titlul acordat de licențiat în Arte va oferi absolventului posibilitatea de a activa în domeniul graficii de carte, grafica computerizată, gravurii și designului grafic în: edituri, tipografii, studiouri de design, ateliere de gravură în calitate de:

ilustrator, animator, designer grafic, optimizator de site-uri web, artist plastic – grafician – autonom etc.

În cazul studierii modulului psihopedagogic, licențiații vor putea activa și în calitate de cadru didactic în învățământul preuniversitar, profesional (licee, colegii, centre și studiouri de creație etc.)