pictura licenta Natalia Duca

Natalia Duca. Lucrare de licență. 2014. Triptic „Strigătul”. Ulei, pânză. Conducător: Ion Morărescu

Șefa catedrei
Ludmila 
MOISEI,
conf. univ. dr.

Profesori:

Eleonora Brigalda – prof., dr. în studiul artelor
Cezara Gheorghiță – dr. conf
Ion Croitoru – lector superior
Natalia Golenco – lector superior
Ion Morărescu – lector superior
Iurie Puzdrovschi – lector superior
Elena Samburic – lector superior
Rodica Ursachi – dr. conf.
Maria Răilean – laborant superior
Veaceslav Fisticanu – lector

În cadrul Catedrei de pictură sunt studiate discipline fundamentale, care oferă studenților un suport teoretic și practic pentru studiul interdisciplinar al istoriei și teoriei artelor și tehnicilor picturii. Aceste cursuri orientează activitatea cognitivă și creativă a studenților spre formarea unui sistem coerent de noțiuni teoretice și a unor modalități practice de exprimare artistico-plastică. Studiul culorii completează abilitățile studenților în utilizarea creativă a limbajului plastic. Practica plein-air, coordonată de Catedra pictură, este o componentă importantă a procesului de studii, orientată spre dezvoltarea și perfecționarea competențelor în domeniul picturii și desenului. Această practică presupune redarea iluminării în aer liber, spațialității și perspectivei aeriene, reprezentarea formelor reale, nuanțelor de culoare observate direct în natură. Lucrul în plein-air contribuie la formarea gustului artistic și dezvoltă imaginația, competența de analiză conștientă a formelor văzute și a variațiilor cromatice.

 

 

Se studiază:

  • Pictură de șevalet
  • Istoria artelor plastice
  • Compoziția de șevalet
  • Pictura monumentală
  • Compoziția monumentală
  • Bazele compoziției
  • Cromatologia
  • Iconografia
  • Istoria artelor naționale și etnografia