pictura licenta Natalia Duca

Natalia Duca. Lucrare de licență. 2014. Triptic „Strigătul”. Ulei, pânză. Conducător: Ion Morărescu


 

 

 


Șefa catedrei
Ludmila 
MOISEI,
conf. univ. dr.

Profesori:

Eleonora Brigalda – prof., dr. în studiul artelor
Cezara Gheorghiță – dr. conf
Ion Croitoru – lector
Ion Morărescu – lector
Iurie Puzdrovschi – lector
Elena Samburic – lector
Rodica Ursachi – dr. conf.
Maria Răilean – laborant
Veaceslav Fisticanu – lector
Alexandru Alavațchi – lector
Anastasia Trifan – lector
Cristina Leuțchi – lector

În cadrul Catedrei de pictură sunt studiate discipline fundamentale, care oferă studenților un suport teoretic și practic pentru studiul interdisciplinar al istoriei și teoriei artelor și tehnicilor picturii. Aceste cursuri orientează activitatea cognitivă și creativă a studenților spre formarea unui sistem coerent de noțiuni teoretice și a unor modalități practice de exprimare artistico-plastică. Studiul culorii completează abilitățile studenților în utilizarea creativă a limbajului plastic. Practica plein-air, coordonată de Catedra pictură, este o componentă importantă a procesului de studii, orientată spre dezvoltarea și perfecționarea competențelor în domeniul picturii și desenului. Această practică presupune redarea iluminării în aer liber, spațialității și perspectivei aeriene, reprezentarea formelor reale, nuanțelor de culoare observate direct în natură. Lucrul în plein-air contribuie la formarea gustului artistic și dezvoltă imaginația, competența de analiză conștientă a formelor văzute și a variațiilor cromatice.

 

Se studiază:

  • Pictură de șevalet
  • Istoria artelor plastice
  • Compoziția de șevalet
  • Pictura monumentală
  • Compoziția monumentală
  • Bazele compoziției
  • Cromatologia
  • Iconografia
  • Istoria artelor naționale și etnografia