Programul de studiu
PROIECTAREA ARTISTICĂ A INTERIORULUI
(Design interior)


Misiune

Programul de masterat la Proiectarea artistică a interiorului este propus pentru toți deținătorii diplomelor de licență în domeniul Științe umanistice, diplomelor de studii superioare universitare (pentru absolvenții care nu au intrat în prevederile Procesului de la Bologna), fiind vizați cu prioritate absolvenții facultăților cu profil 21 Arte specialitățile Design interior,  Arte Plastice, etc.

Programul la specializarea Proiectarea artistică a Interiorului permite aprofundarea și completarea studiilor de licență în direcția achiziționării de cunoștințe, abilități necesare unui specialist care s-ar încadra cu mai mult randament și cu mai multă eficiență în activitatea profesională.

Accentul se pune pe însușirea elementelor de bază ale procesului de proiectare, o analiză a funcției și ergonomiei, materialelor și tehnicilor, a diverselor forme compoziționale, aplicate pe suport bidimensional și tridimensionale în tehnici diferite, până la construirea prototipului și colaborarea cu antreprenorul de construcții. Domeniul de aplicare de subiecte legate de funcționalitate va permite masteranzilor să beneficieze de o cunoaștere în profunzime a tuturor etapelor de lucru de design, astfel se dezvoltă propriile idei profesionale.

Programul la specialitatea Proiectarea artistică a interiorului este un masterat profesional, îndreptat spre realizarea competențelor profesionale în designul interior și se proiectează cu 90 de credite, pentru absolvenții studiilor superioare  de licență (Ciclu I) cu 240 și 180 credite studiu.

Obiectivul major al programului de masterat constă în aprofundarea cunoștințelor și formarea competențelor în proiectarea designului de interior, în concordanță cu abordările moderne în acest domeniu.

Domeniile de studii / Discipline de bază

Programul de formare profesională pentru Ciclul II Masterat este realizat pe baza unui plan de studiu, care cuprinde următoarele componente:

 1. Unități de curs fundamentale care au drept scop acumularea de către ascultători a competențelor de bază și a informației necesare pentru asimilarea cunoștințelor în domeniul Artelor Plastice și Științelor ale educației;
 2. Unități de curs de specialitate care au ca obiectiv formarea competențelor specifice domeniului Designului Interior și comunicare interculturală, realizează obiective formative, asigură asimilarea de cunoștințe la nivelul științific și creator contemporan, orientate spre formarea identității profesionale a masterandului;
 3. Unități de curs opționale care asigură aprofundarea cunoștințelor în specialitatea aleasă;
 4. Unități de curs la libera alegere care asigură extinderea cunoștințelor și dezvoltarea unor aptitudini ale ascultătorilor în domeniul de formare profesională ales sau în alte domenii adiacente.

Cursurile oferă discipline adaptate la nevoile sistemului de învățământ contemporan, îmbină caracterul teoretic cu cel practic, iar metodologia de predare este bazată pe interactivitate cu exemple reale (studii de caz, aplicații, simulări etc.).

Caracteristici distinctive

Formarea profesională în domeniul Artelor și Designului de interior. Competențele profesionale la Proiectarea artistică a Interiorului, vor cuprinde cunoașterea problemelor actuale ale designului interior și pregătirea aprofundată în vederea realizării investigațiilor științifice în domeniul Artelor.

Programul dat permite aprofundarea și completarea studiilor de licență în direcția achiziționării de cunoștințe, abilități necesare unui specialist care s-ar încadra cu mai mult randament și cu mai multă eficiență în activitatea profesională.

Programul include componenta de formare în domeniul Studiul artelor, Designului, Tehnologiilor informaționale și se propune absolvenților școlilor naționale în regim de zi.

Posibilități de angajare

Absolvenții cursului de masterat vor putea activa atât în Designului interior, proiectarea artistică, comunicare vizuală(publicitate), cât și în învățământ în diverse categorii/grupuri de profesii pe următoarele domenii: Titlul acordat de master în Arte va oferi absolventului posibilitatea de a activa în calitate de:

 • Designer de interior;
 • Decorator de interior;
 • Designer de mobilier;
 • Cercetător în domeniul studiului artelor;
 • Organizator, management în arte;
 • Conducător artistic, profesor în școli de arte, studiouri de creație etc;
 • Specialist în design grafic și publicitate.

 

FOTO galerie