Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Administrația facultății:
Decan: Ana SIMAC, conf. univ. dr.
Prodecan: Rodica SPĂTARUlector superior.


Catedra
Pictură

Șefa catedrei
Ludmila Moisei, conf. univ. dr.

Catedra Studiul artelor,
Grafică și Metodologia instruirii

Șefa catedrei
Ludmila MOKAN-VOZIAN, conf. univ. dr.

Catedra
Arte Decorative

Șefa catedrei
Olimpiada ARBUZ – dr. în pedagogie, conf. univ.

Profesori:

Eleonora Brigalda – prof., dr. în studiul artelor
Cezara Gheorghiță – dr. conf.
Ion Croitoru – lector superior
Natalia Golenco – lector superior
Ion Morărescu – lector superior
Iurie Puzdrovschi – lector superior
Elena Samburic – lector superior
Rodica Ursachi – dr. conf.
Maria Răilean – laborant superior
Veaceslav Fisticanu – lector

Profesori:

Ana Simac – dr. în studiul artelor, conf. univ.
Dumitru Botnari – dr. în pedagogie, conf. univ.
Elena Karacențev – lector superior
Adrian Cucereavîi – lector superior
Alexandru Ermurache – lector superior
Ana Gobjilă – lector superior
Valeriu Herța – lector superior
Valentin Rusu – lector
Simion Zamșa – conf. univ., maestru în arte
Mihaela Dvornic – lector asistent
Vitalie Malcoci – confer. univ., doctor
Teodor Stratulat – lector asistent
Andrei Castraveț – lector și maistru preparator
Vladimir Us – lector asistent

Maiștrii preparatori:

Igor Simac

Laboranți:

Olga Bodiu

Profesori:

Alexandru Vatavu dr. în pedagogie, conf. univ.
Veronica Raileanu – conf. univ. dr.
Nina Botezat – lector
Ion Zderciuc – lector superior
Irina Prosii – lector superior
Iulia Mirza – lector superior
Svetlana Şugjda – lector superior
Alexei Ţulea – lector
Rodica Spătaru – lector superior
Olga Tiron lector superior
Tatiana Belizor – maistru
Vasilie Grama – lector superior
Ecaterina Ajder – conferențiar, maestru în arte
Daniela Roșca-Ceban – lector asistent, maistru
Vasilie Vozian – lector
Liuba Prangache – lector asistent
Liubovi Donic – lector asistent, maistru

Maiștrii preparatori:

Elena Martâniuc – șef de atelier
Valentin Baida