Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Administrația facultății:
Decan: Ana SIMAC, conf. univ. dr.
Prodecan: Rodica SPĂTARUlector superior.


Catedra
Pictură

Șefa catedrei
Ludmila Moisei, conf. univ. dr.

Catedra Studiul artelor,
Grafică și Metodologia instruirii

Șefa catedrei
Ludmila MOKAN-VOZIAN, conf. univ. dr.

Catedra
Arte Decorative

Șefa catedrei
Olimpiada ARBUZ – dr. în pedagogie, conf. univ.

Profesori:

Eleonora Brigalda – prof., dr. în studiul artelor
Cezara Gheorghiță – dr. conf.
Rodica Ursachi – dr. conf.
Ion Morărescu – lector universitar
Iurie Puzdrovschi – lector universitar
Elena Samburic – lector universitar
Veaceslav Fisticanu – lector universitar
Stanislav Babiuc – lector universitar
Alexandru Alavațchiasistent universitar
Anastasia Trifanasistent universitar
Cristina Tamazlîcari – asistent universitar

Profesori:

Ana Simac – dr. în studiul artelor, conf. univ.
Simion Zamșa – conf. univ., maestru în arte
Vitalie Malcoci – conf. univ., dr.
Ana Gobjilă – lector universitar
Elena Karacențev – lector universitar
Adrian Cucereavîi – lector universitar
Alexandru Ermurache – lector universitar
Valeriu Herța – lector universitar
Valentin Rusu – lector universitar
Andrei Castraveț – lector univ. și ms. prep.
Iraida Ciobanu – lector universitar
Ruslan Roșca – lector universitar
Ana-Maria Postolache
– asistent universitar
Oxana Capațîna – asistent universitar
Igor Tverdohlebasistent universitar
Vladimir Usasistent universitar
Ilie Mușinschiasistent universitar

Maiștrii preparatori:

Igor Simac

Laboranți:

Olga Bodiu

Profesori:

Alexandru Vatavu dr. în pedagogie, conf. univ.
Ecaterina Ajder – conf. univ., maestru în arte
Veronica Raileanu
 – conf. univ. dr.
Ion Zderciuc – lector universitar
Irina Prosii – lector universitar
Iulia Mirza – lector universitar
Svetlana Şugjda – lector universitar
Alexei Ţulea – lector universitar
Rodica Spătaru – lector universitar
Olga Tiron lector universitar
Vasilie Vozian – lector universitar
Vasile Grama – lector universitar
Daniela Roșca-Cebanasistent universitar
Liuba Prangacheasistent universitar
Mihaela Platița – asistent universitar
Natalia Sajin – asistent universitar
Tatiana Belizor – maistru
Liubovi Donic– maistru

Maiștrii preparatori:

Valentin Baida
Petru Leca