Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Administrația facultății:
Decan: Ana SIMAC, conf. univ. dr.
Prodecan: Rodica SPĂTARUlector superior.


Catedra
Pictură

Șefa catedrei
Natalia PROCOP, conf. univ. dr.

Catedra Studiul artelor,
Grafică și Metodologia instruirii

Șefa catedrei
Elena MUSTEAȚĂ, lect. univ.

Catedra
Arte Decorative

Șefa catedrei
Olimpiada ARBUZ – dr. în pedagogie, conf. univ.

Profesori:

Eleonora Brigalda – prof., dr. în studiul artelor
Cezara Gheorghiță – dr. conf.
Rodica Ursachi – dr. conf.
Ludmila Moisei – conf. univ. dr.
Ion Morărescu – lector universitar
Iurie Puzdrovschi – lector universitar
Veaceslav Fisticanu – lector universitar
Stanislav Babiuc – lector universitar
Alexandru Alavațchiasistent universitar
Anastasia Trifanasistent universitar
Cristina Tamazlîcari – asistent universitar

Laboranți:

Maria Nederița

Profesori:

Ana Simac – dr. în studiul artelor, conf. univ.
Ludmila Mokan-Vozian -conf. univ. dr.
Simion Zamșa – conf. univ., maestru în arte
Vitalie Malcoci – conf. univ., dr.
Ana Gobjilă – lector universitar
Elena Karacențev – lector universitar
Adrian Cucereavîi – lector universitar
Alexandru Ermurache – lector universitar
Valeriu Herța – lector universitar
Valentin Rusu – lector universitar
Andrei Castravăț – lector univ. și ms. prep.
Iraida Ciobanu – lector universitar
Ruslan Roșca – lector universitar
Irina Ețco – asistent universitar
Tatiana Lagaeva – asistent universitar
Igor Tverdohlebasistent universitar
Ecaterina Novacovscaiaasistent universitar

Ilie Mușinschiasistent universitar
Elena Rozovelasistent universitar
Maxim Baraliuc – …
Cristina Zoica

Maiștrii preparatori:

Igor Simac

Laboranți:

Olga Bodiu

Profesori:

Alexandru Vatavu dr. în pedagogie, conf. univ.
Ecaterina Ajder – conf. univ., maestru în arte
Veronica Raileanu
 – conf. univ. dr.
Ion Zderciuc – lector universitar
Irina Prosii – lector universitar
Iulia Mirza – lector universitar
Svetlana Şugjda – lector universitar
Rodica Spătaru – lector universitar
Olga Tiron lector universitar
Vasilie Vozian – lector universitar
Vasile Grama – lector universitar
Daniela Roșca-Cebanasistent universitar
Liuba Prangacheasistent universitar
Natalia Sajin – asistent universitar
Vasile Verstiac asistent universitar
Tatiana Belizor – maistru

Maiștrii preparatori:

Valentin Baida
Petru Leca