Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Administrația facultății:
Decan: Ana SIMAC, conf. univ. dr.
Prodecan: Rodica SPĂTARUlector superior.


Catedra
Pictură

Șefa catedrei
Ludmila Moisei, conf. univ. dr.

Catedra Studiul artelor,
Grafică și Metodologia instruirii

Șefa catedrei
Ludmila MOKAN-VOZIAN, conf. univ. dr.

Catedra
Arte Decorative

Șefa catedrei
Olimpiada ARBUZ – dr. în pedagogie, conf. univ.

Profesori:

Eleonora Brigalda – prof., dr. în studiul artelor
Cezara Gheorghiță – dr. conf.
Ion Croitoru – lector
Ion Morărescu – lector
Iurie Puzdrovschi – lector
Elena Samburic – lector
Rodica Ursachi – dr. conf.
Maria Răilean – laborant
Veaceslav Fisticanu – lector
Alexandru Alavațchi – lector
Anastasia Trifan – lector
Cristina Leuțchi – lector

Profesori:

Ana Simac – dr. în studiul artelor, conf. univ.
Dumitru Botnari – dr. în pedagogie, conf. univ.
Elena Karacențev – lector
Adrian Cucereavîi – lector
Alexandru Ermurache – lector
Ana Gobjilă – lector
Valeriu Herța – lector
Valentin Rusu – lector
Simion Zamșa – conf. univ., maestru în arte
Andrei Castraveț – lector și maistru preparator
Ana-Maria Postolache – lector asistent
Vitalie Malcoci – confer. univ., doctor
Teodor Stratulat – lector asistent
Vladimir Us – lector asistent

Maiștrii preparatori:

Igor Simac

Laboranți:

Olga Bodiu

Profesori:

Alexandru Vatavu dr. în pedagogie, conf. univ.
Veronica Raileanu – conf. univ. dr.
Nina Botezat – lector
Ion Zderciuc – lector
Irina Prosii – lector
Iulia Mirza – lector
Svetlana Şugjda – lector
Alexei Ţulea – lector
Rodica Spătaru – lector
Olga Tiron lector
Tatiana Belizor – maistru
Vasile Grama – lector
Ecaterina Ajder – conferențiar, maestru în arte
Daniela Roșca-Ceban – lector asistent, maistru
Vasilie Vozian – lector
Liuba Prangache – lector asistent
Liubovi Donic – lector asistent, maistru

Maiștrii preparatori:

Elena Martâniuc – șef de atelier
Valentin Baida