Proiectul cultural „Călătoria ceramicii în timp”

Facultatea de Arte Plastice și Design a participat la seminarul „Culturile arheologice în arta contemporană”, desfășurat în incinta USM la data 20 septembrie 2016, în cadrul proiectului cultural „Călătoria ceramicii în timp”, realizat de Asociația Obștească Descoperim Moldova în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Laboratorul de Tracologie a Universității de Stat din Moldova și Asociația Obștească Femeia pentru Societatea contemporană.

1

Proiectul derulează în perioada 1 mai 2016 – 1 martie 2017 și are drept scop promovarea culturii Cucuteni prin intermediul artei decorative contemporane. Proiectul prevede o metodă interactivă de învățare în domeniul arheologiei și artei decorative în vederea unei colaborări interdisciplinare între studenți și specialiști din domeniile respective.

„Călătoria ceramicii în timp” este finanțată de Uniunea Europeană în cadrul programului de granturi mici CHOICE Moldova: Patrimoniu și modernitate, ca parte a programului internațional „CHOICE – Cultural Heritage: Opportunity for Improving Civic Engagement” (CHOICE- Patrimoniul cultural: oportunitate pentru sporirea angajamentului civic), realizat în Republica Moldova de Asociația Obștească Comitetul Național ICOM Moldova în parteneriat cu Asociația agențiilor pentru democrația locală ALDA (Franța) care au susținut realizarea proiectelor inovative privind protejarea și interpretarea actuală a patrimoniului cultural național. Concomitent cu Moldova programul se desfășoară în Belarus, Ucraina și Armenia, cu suportul consultativ și informațional al organizațiilor partenere: Organizația Internațională non-guvernamentală „EuroBelarus” (Vilnius, Lituania), Centrul Managementului Cultural (Lviv, Ucraina), Fundația Millenium (Erevan, Armenia) și Asociația Obștească „Centrul inovațiilor culturale” (Minsk, Belarus).

La data de 20 septembrie 2016, în cadrul seminarului „Culturile arheologice în arta contemporană”, au participat 25 de persoane, dintre care 15 studenți și profesori ai facultății de Arte Plastice și Design, studenta Selițcaia Antonina a prezentat o comunicare cu tema „Istoria culturii Cucuteni din perspectiva artei contemporane”.

Proiectul „Călătoria ceramicii în timp” în continuare prevede o serie de activități comune ale studenților facultății Arte Plastice și Design, UPS „I. Creangă” și Laboratorul de Tracologie, USM: workshopuri de valorificare a tradițiilor culturii Cucuteni în crearea unor obiecte din ceramică, arheologie experimentală, lucru în arhivele și sălile de expoziții din Republica Moldova, vizite de studiu la muzee, excursii. Expoziția lucrărilor de ceramică create în cadrul workshopurilor la Facultatea de Arte Plastice și Design, se va desfășura la muzeele regionale din Ungheni, Orhei și Chișinău.

4

2 3 5