CAZAREA ÎN CĂMIN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

CAZAREA ÎN CĂMIN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Repartizarea locurilor de trai se va efectua conform următoarelor categorii:
  • Studenții anului I de studii:
31 august 2020 (8:00-16:00) vor activa comisiile de cazare ale facultăților:
– Științe ale Educației și Informatică (Blocul 3, hol parter);
– Psihologie și Psihopedagogie Specială (Blocul 2, etajul 2, aud. 32);
– Filologie și Istorie (Blocul 1, aula 101).
01 septembrie 2020 (8:00-16:00) vor activa comisiile de cazare ale facultăților:
– Arte Plastice și Design (Blocul 1, aula 104);
– Limbi și Literaturi Străine (Blocul 1, aula 102).
  • Studenții anilor II – IV de studii:
10 septembrie 2020 (8:00-16:00) vor activa comisiile de cazare a facultăților:
– Științe ale Educației și Informatică (Blocul 3, hol parter);
– Psihologie și Psihopedagogie Specială (Blocul 2, etajul 2, aud. 32);
– Filologie și Istorie (Blocul 1, aula 101).
11 septembrie (8:00-16:00) vor activa comisiile de cazare a facultăților:
– Arte Plastice și Design (Blocul 1, aula 104);
– Limbi și Literaturi Străine (Blocul 1, aula 102).
Taxa de cazare pentru anul de studii 2020-2021:
  • pentru studenţi licență – 290 lei/lună,
  • pentru studenții masteranzi bugetari – 360 lei/lună,
  • pentru studenții masteranzi contractieri – 710 lei/lună.
N. B.: Plata se achită integral.
Acte necesare pentru cazare în cămin:
  • Studenţii anului I de studii:
1. Copia buletinul de identitate;
2. Două fotografii 3X4 (nu se admite metoda xerox);
3. Certificat despre componenţa familiei şi situaţia familială (în cazul neprezentării la comisia de admitere).
  • Studenţii și masteranzii anilor II-IV:
1. Bonul de cazare (dacă a mai locuit în cămin);
N.B.: Studentul care a pierdut bonul de cazare prezintă confirmarea de la administratorul căminului, precum că a dat în primire camera conform regulamentului.
2. Carnetul de student;
3. Copia buletinul de identitate;
4. 2 fotografii 3×4 (nu se admite metoda xerox).
Procedura de cazare:
1. Colectarea cererilor-tip și repartizarea locurilor de trai de comisia de cazare a facultăţii (pentru studenții noi înmatriculați);
2. Eliberarea bonului de cazare și/sau vizarea acestuia de către comisia de cazare a facultăţii;
3. Controlul medical la punctul medical (Blocul auxiliar);
4. Perfectarea vizei de reşedinţă în căminele Universităţii (excepție anul I și cei care au viza perfectată) la secţia evidenţa populaţiei (Bl. 2, et. 2, bir. 26);
5. Achitarea taxei de cazare la contabilitate (Bl. II, bir. 31);
6. Înregistrarea la comisia universitară de cazare (Bl. 4, demisol, bir. 12A);
7. Prezentarea actelor administratorului căminului pentru cazare;
8. Cazarea nemijlocită în cameră și primirea legitimației de locatar.