Study Tours to Poland 2022

Studenții Facultății de Arte Plastice și Design, în vizită de studiu în Wrocław, Polonia

În decembrie 2022, studenții Facultății de Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, au efectuat o vizită de studiu în Polonia. Anastasia Șevcenco și Anastasia Pașcova, studente a anului II, au câștigat două locuri în proiectul Study Tours to Poland, finanțat de programul Polish-American Freedom Foundation. Impreună cu alți participanți din Moldova și Ucraina, fetele au vizitat orașul Wrocław, care este al patrulea ca mărime din Polonia și unul din cele mai vechi orașe din țara.

Scopul vizitei de studiu pentru studenți este de a dezvălui diverse aspecte ale vieții în Polonia, de a prezenta mecanismele transformărilor sistemice și de modernizare, precum și de a prezenta experiența poloneză în cadrul Uniunii Europene. De asemenea, de afla și despre sectorul neguvernamental și toate formele de angajament civic.

Vizita de studiu a durat 10 zile, timp în care, participanții au vizitat locuri memorabile a orașului Wrocław, au făcut cunoștința cu istoria Poloniei, cultura modernă, obiceiurile, artă. În timpul proiectului, tinerii au comunicat în rusă, română, ucraineană și engleză.

La finalul vizitei, studentele au rămas impresionate de frumusețea Poloniei și ospitalitatea oamenilor:
„Polonia este o țară uimitor de frumoasă și interesantă, cu o cultură bogată. În 10 zile, am învățat multe și am reușit să mă îndrăgostesc de bucătăria locală și de sunetul limbii poloneze. Am vizitat mai multe organizații non-guvernamentale ale căror activități sunt menite să îmbunătățească viața în Wroclaw și am aflat despre realizările lor, noile obiective și proiecte; am vizitat muzee, teatrul și o fermă de capre. Eu sunt foarte recunoscătoare organizatorilor programului și profesorilor Universității noastre, UPSC „Ion Creangă” din Chișinău, pentru oportunitatea propusă și pentru această experiență de neuitat.”, afirmă studenta Anastasia Pașcova.

Sculptorul Ion ZDERCIUC – Expoziție personală 2023

SCULPTORUL ION ZDERCIUC LA CEAS ANIVERSAR
EXPOZIȚIE PERSONALĂ DE SCULPTURĂ

Cu ocazia aniversării a 65-a, distinsul sculptor și talentatul nostru coleg, Ion Zderciuc, care activează în cadrul Facultății Arte Plastice si Design UPSC circa 30 ani a vernisat în cadrul  Muzeului National de Artă al Moldovei, expoziția personală de sculptură și pictură.

Expoziția cuprinde 42 de lucrări de sculptură și 10 de pictură, realizate în cele mai diverse tehnici, genuri, stiluri, materiale, dimensiuni si forme, ce surprind printr-o originală corelație între arhaic și modern.

Prezenți la eveniment, colegii de facultate, distinși oameni de cultură, studenți, dar și mulți amatori ai artei si-au delectat privirile cu extraordinarele lucrări de o înaltă ținută sculpturală ale maestrului Ion Zderciuc.

Prezentă la eveniment, Svetlana Pociumban, șefa Direcției Patrimoniu Cultural al Ministerului Culturii, a afirmat că această expoziție este o capodoperă, un exemplu al creației și poziției de viață a unui artist. În context, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, Florina Breazu, a subliniat că maestrul Ion Zderciuc este un artist complex și polivalent, care se multiplică prin opera sa. Ea a înmânat artistului diploma de merit și medalia „Mihail Grecu” ale Uniunii Artiștilor din Moldova „Pentru promovarea valorilor intelectuale, artistice și morale”.

Profesor erudit în cadrul Facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion. Creangă”, Catedra Artă decorativă, sculptorul Ion Zderciuc transmite studenților cu măiestrie și generozitate  toate cunoștințele Domniei sale în domeniul sculpturii. Alături de zecile de promoții studențești, artistul plastic Ion Zderciuc abordează cu îndrăzneală și fără opreliști formele mici, „camerale”, dar și sculptura monumentală predestinată unor spatii ample. Sub dalta și mâinile sale, materia prinde viață, modelându-se în volume echilibrate și armonioase.

De-a lungul timpului, sculptorul s-a afirmat cu compoziții, cultivând o metaforă plastică ce reține sensul imaginii literare, mitologice, de la care pleacă uneori. Genul căruia îi rămâne fidel este sculptura, lucrata în lut și ipsos, șamota și teracotă, bronz si gresie, marmora si lemn.

Felicitări cordiale, onorate coleg,  cu prilejul aniversarii celor 65 de ani și lansării cu acest prilej a acestei faimoase expoziții! Suntem bucuroși să fim contemporani cu Dvs.

Mulți ani frumoși si creativi, stimate Domnule Ion Zderciuc!

Expoziția poate fi vizitată până în data de 26 februarie 2023.

Vă așteptăm cu drag!

Arta decorativă-aplicată. Tradiție și modernitate

Ateliere creative în Facultatea Arte Plastice și Design in cadrul proiectului „Arta decorativă-aplicată. Tradiție și modernitate.”

La data de 21 ianuarie 2023, în incinta Facultății Arte Plastice și Design a avut loc un rând de evenimente în cadrul Programului CULTURA, la care au participat studenți și profesori din facultate precum și din Colegiul de Arte „V. Postoikin”, Bender, Colegiul Tehnologic din Chișinău, Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chișinău, Școala de Arte Plastice din Dubăsari, Centrul Educațional din Dubăsari, Școala de Arte Plastice din Cocieri.

Au fost realizate mater-classuri coordonate de profesorul facultății Eugen Reabenchi сu tematica „Eco-print” – imprimeu prin contact free hand, obținere de bază pt vopsire hand made, Natalia Iampoliskaia, reprezentantă al Colegiul de Arte „V. Postoikin” cu tema „Elaborarea eșarfelor prin batic cu noduri”, Marina Jucova cu tema „Pictura decorativă a farfuriilor in tehnica punctelor”.

Invitații au avut ocazia să facă o excursie prin atelierele de lucru din facultate precum și să participe la lansarea  expoziției de pictură și grafică desfășurată în holul etajului 3 al facultății arte Plastice si Design.

Artele și meșteșugurile populare sunt baza identității culturale a regiunii. Păstrarea și dezvoltarea tradițiilor artelor și meșteșugurilor și transferul lor către generațiile următoare este o sarcină prioritară în arta contemporană. aSerie de master-clase au avut ca scop promovarea și schimbul de experiență a studenților și profesorilor, în cadrul unor proiecte comune în domeniul educației artistice în direcția artelor decorative-aplicate. Scopul acestui proiect este de a atrage atenția publicului asupra tehnicilor tradiționale de artă decorativă prin sporirea participării la expoziții de arte decorative și master clase, vizitarea expozițiilor de artă contemporană, schimbul de experiență acumulată a profesorilor în domeniul dreptului de autor și dezvoltări profesionale în tehnicile artelor decorative, complementaritatea tendințelor moderne în dezvoltarea artei decorative în cadrul instituțiilor de învățământ artistic, dezvoltarea continuității educației artistice, dezvoltarea abilităților artistice a studenților de pe ambele maluri ale Nistrului, familiarizarea studenților și profesorilor cu tehnicile inedite de autor și tehnicile maeștrilor moderni – profesioniști în domeniul artelor și meseriilor, cunoașterea lucrărilor creative ale studenților realizate în diverse tehnici ale artei decorative.

Acest eveniment este desfășurat cu suportul financiar al Programului „Măsuri de promovare a încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova. Coordonatori de proiect: Asociația „PLATFORMA CULTURA” Chișinău în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Economică, Socială și Culturală „Paragon”, Bender.

Proiectul „Profesiile viitorului” în derulare la UPSC: un prim bilanț al activităților formative

Proiectul „Profesiile viitorului” în derulare la UPSC:
un prim bilanț al activităților formative

După un semestru de derulare a proiectului „Profesiile viitorului” – implementat de Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova, cu suportul Proiectului Tehnologiile Viitorului (FTA), finanțat de USAID și Suedia – la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” s-au coagulat primele rezultate ale activităților de formare a tinerilor conform programelor de studii superioare de licență Animație și Designul jocurilor.

În cadrul sesiunii de examinare, la Facultatea Arte Plastice și Design a UPSC au avut loc evaluări la disciplinele programelor menționate, unde studenții au etalat competențe și deprinderi speciale formate timp de un semestru. În acest context, la 19 ianuarie, curent, a avut loc o întrunire de lucru a părților, implicate în proiect, în obiectivul cărora a fost efectuarea, în baza finalităților semestriale de studii, a strategiei, conținutului și rezultatelor curriculare.

La întâlnire au participat: reprezentanți ai partenerilor, specialiști din domeniu – Ana VOLOSINOVICI, Animation & VFX Production Manager și Sergiu CHIRILLOV, CEO GECKO VFX; cadrele didactice universitare, implicate în formare de conținuturi și predare la specialitățile enumerate – decan FAPD Ana SIMAC, cadrele didactice Simion ZAMȘA, Alexandru ERMURACHE, Adrian CUCEREAVÎI, Igor TVERDOHLEB, Elena MUSTEAȚĂ, Ecaterina NOVACOVSCAIA; precum și formatori din sectorul real, implicați în predare la specialitate – Max BARALIUC, Director|Motion Graphics & CG Artist; Cristian BULAT, CG artist și Olga NETSVETNAYA, Art Lead, Ringtail Studios. Participanții la întrunire au discutat, în mod constructiv, aspecte de conținut, de proces și finalitate de studii la  programele Animație și Designul jocurilor, racordate la cerințele specifice și dinamica domeniilor la nivel internațional.

La această primară etapă de studii de specialitate, studenții de la programul Animație au demonstrat abilitățile formate la unitățile de curs:

  • Desenul de specialitate,
  • Compoziție,
  • Design de animație,
  • Pictură de specialitate
  • Pictură digitală.

Aceste module prevăd, la această etapă, formarea de competențe:

  • Desenarea artistică a formelor obiectuale – atât în tratare constructivă, cât și tonală (cu clarobscur) sau grafică;
  • Elaborarea compoziției artistice cu aplicarea mijloacelor grafice și principiilor compoziționale;
  • Realizare de sketching până la elaborare de personaje și caracters design.

Aceste deprinderi manuale de lucru și abilități practice elementare, necesare în domeniul designului de animație, sunt formate la studenți în coerență cu cele de utilizare a software-ului pentru realizarea sarcinilor digitale – studiul de programe de modelare și animație 2D și 3D, în particular, aplicațiile Blender și Autodesk Maya.

La fel, în cadrul programului Designul jocurilor, pe lângă modulele de formare a competențelor de desenare și elaborare a compoziției de design, studenții au urmat module în cadrul cărora au studiat tehnici, metode și instrumente de elaborare și dezvoltare a jocurilor (Inițiere în designul jocurilor, Pictură digitală ș.a.), direcționate spre formarea de cunoștințe și abilități necesare tinerilor specialiști pentru a dezvolta conceptul jocului de la teorie – pornind de la principiile de narațiune și design, – la produsul imagistic digital, creat individual, cu utilizare a software de modelare 2D și 3D.