Concursul Universitar „Moștenitorii lui Creangă”

Concursul Universitar „Moștenitorii lui Creangă”- festivitatea de premiere

185 de ani au trecut de la nașterea celui care a plăsmuit o viziune de basm asupra copilăriei și care ne-a oferit primul Abecedar în grafie latină, 185 de ani au trecut de la nașterea pedagogului Ion Creangă. Acest prilej deosebit ne-a oferit nouă, comunității crengiene, șansa de sărbători spiritul tutelar al Unviersității și a valorifica opera marelui scriitor prin a scoate în evidență intelectul și creativitatea studenților, dar și a cadrelor științifico-didactice ale UPSC.

Astfel, a căpătat viață Concursul Universitar „Moștenitorii lui Creangă”, acum, la prima ediție, care a reușit să creioneze individualitatea creatoare și concepțiile originale ale lui Ion Creangă, datorită performanțelor deosebite și convingătoare ale participanților. În data de 24 martie 2022, a avut loc decernarea premiilor și celebrarea tuturor lucrărilor valoroase care i-au impresionat pe membrii juriului și pe toți cei prezenți. Mult respect și admirație tuturor câștigătorilor care au contribuit la fortificarea viziunii culturale asupra operei scriitorului în cadrul celor cinci probe: „Textul literar”; „Textul de graniță”; „Produse curriculare cu valori crengiene”; „Creație muzicală proprie” și „Creația crengiană în viziunea tinerilor artiști plastici”.

Cordiale mulțumiri dnei Rector UPSC, conf. univ, dr. Alexandra Barbăneagră, fondatoarea acestui Concurs care, chiar din prima ediție a reușit să adune talente și inițiative demne de remarcat! La fel, sincere mulțumiri membrilor juriului, precum și echipei de creație! Pentru organizarea de excepție, exprimăm deosebită recunoștință dlui dr. hab., prof. univ., Adrian Ghicov, șeful Catedrei Limba și Literatura Română, moderatorul evenimentului, precum și dnei conf. univ., dr. Svetlana Dermenji, șefa Catedrei Limbă și Comunicare, pentru efortul și aportul deosebit în organizarea evenimentului.

Și, așa cum zicea marele scriitor „Nimic nu e mult, când e vorba de chemarea harului” și „N-ar fi rău să fie bine în lumea asta”, vă prezentăm învingătorii, cărora le dorim să nu-și piardă niciodată avântul artistic, dorința de cunoaștere și să valorifice în continuare opera marelui scriitor și pedagog ION CREANGĂ.

PROBA CREANGĂ CA MODEL DE EDUCAȚIE ÎN VIZIUNEA TINERILOR ARTIȘTI PLASTICI:

PREMIUL MARE:

 • Trofeul – Apostol Nina
 • Diplomă – Apostol Nina, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Pictură
 • Trofeul – Colecția vestimentară „Moșteniri din Humulești”
 • Diplomă – Olesea Braga, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Design Vestimentar;
 • Diplomă – Mocanu Alina, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Design Vestimentar;
 • Diplomă – Chifa Andrea-Anastasia, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Design Vestimentar;
 • Diplomă – Natalia Sajin, Facultatea: Arte Plastice și Design, conducătorul

PREMIUL II:

 • Diplomă – Cebanenco Elena, Facultatea: Limbi și Literaturi Străine, Programul: Limba engleză;
 • Diplomă – Grozdov Vladimir, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Pictură.

PREMIUL III:

 • Diplomă – Lilian Bătrâncea, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Pictură;
 • Diplomă – Maria Badia, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Design Interior;
 • Diplomă – Cantemir Dmitri, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Grafică.

MENȚIUNE:

 • Diplomă – Inga Cerchina, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Educație tehnologică;
 • Diplomă – Postovan Alexandra, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Design Interior;
 • Diplomă – Scerbatii Alexei, Facultatea: Arte Plastice și Design, Programul: Grafică;
 • Diplomă – Corina Vahnovan, Facultatea: Filologie și Istorie, Programul: Limba și literatura română/ Limba engleză.

La mai mult și la mai mare, dragi participanți!

Gallery Wordpress

Seminarul practic «Аmintiri din copilărie»

Seminarul practic «Аmintiri din copilărie» de Ion Creangă, reflectate în ilustrațiile artiștilor plastici Simion Zamșa și Elena Karachentseva

În data de 15 martie și 18 martie 2022 în cadrul Facultății Arte Plastice și Design s-a desfășurat seminarul practic ”Amintiri din copilărie” de Ion Creangă, reflectate în ilustrațiile artiștilor plastici Simion Zamșa și Elena Karachentseva. Activitatea a avut loc în contextul evenimentelor culturale organizate de Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău cu ocazia a 185 ani de la nașterea scriitorului.

Calitatea de formator în cadrul seminarului a fost deținută de Simion Zamșa, conferențiar la catedra Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii, care a dezvăluit participanților la seminar (studenți de la programul de studii Grafică) secretele din domeniul ilustrației de carte. Studenții au fost spectatorii Expoziției de carte ,,Ion Creangă în viziunea pictorilor moderni”, organizată de Biblioteca Științifică a UPSC (Sala de lectură Arte), dar și a Expoziției de ilustrații originale la operele lui Ion Creangă, semnate de graficienii Simion Zamșa și Elena Karachentseva.

Activitatea este rezultatul unui parteneriat durabil a Bibliotecii Științifice a UPSC și catedrei Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii, Facultatea Arte Plastice și Design.

Conferința științifică națională cu participare internațională

Conferința științifică națională
cu participare internațională 2022

În data de 25.03.22, în cadrul Facultății Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, în regim online, s-a desfășurat Conferința științifică națională cu participare internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului”.

Profesorii și invitații facultății și-au prezentat comunicările științifice în cadrul Secțiunii ARTA CONTEMPORANĂ ȘI PERSPECTIVELE MODERNE ÎN EDUCAȚIA ARTISTICO-PLASTICĂ ȘI ÎN DESIGN, coordonator și moderator: dr., conf. univ. Ludmila Mokan-Vozian.

Participanții la eveniment au scos în vizor subiecte și probleme legate de realizările și tendințele artei naționale și universale, ale designului contemporan, valori estetice ale patrimoniului cultural, valențe și perspective ale practicilor educaționale contemporane.

Mulțumim tuturor participanților pentru conlucrare!

Gallery Wordpress

Liceul Teoretic «Orizont» în vizită la Facultatea Arte Plastice și Design

Liceul Teoretic «Orizont» în vizită la Facultatea Arte Plastice și Design

În data de 21.03.2022 în cadrul Facultății Arte Plastice și Design a fost organizată și desfășurată vizita unui grup de liceeni din Chișinău, sec. Ciocana, Liceul Teoretic ORIZONT cu însoțirea profesoarei Dolinschi (Caraman) Stela.

Vizita a fost desfasurata în contextul de familiarizare a liceenilor cu Viața și activitatea studentilor din facultate, procesului de lucru și lucrările de arta concepute în cadrul procesului de studiu. Grupul de liceeni au vizitat atelierele de ceramica, desen artistic, goblen și batic, prelucrarea artistică a interiorului. Au asistat la procesul de execuție a lucrărilor la programul de studiu Design vestimentar și Design interior etc. Liceenii s-au bucurat de un masterclass petrecut de profesorii Facultății Cucereavii Adrian și Castravăț Andrei cu tema «Tehnici graficii moderne». Vizita a fost ampla cu rezultate potrivite.

Gallery Wordpress

A piece for peace

Expoziție personală a profesorului facultății
Valentin Rusu

Pe data de 17 martie 2022 a fost vernisată expoziția personală de pictură și grafică a lui Valentin Rusu cu genericul «A piece for peace» la Centrul Expozițional «Constantin Brâncuși» din Chișinău.

Expoziția cuprinde 31 de lucrări de pictură și 28 de grafică. Lucrările de grafică au fost realizate în luna martie 2021, iar cele de pictură în februarie-martie 2022.

«Mesajul pe care mi-am dorit să-l exprim în aceste lucrări este cel pentru pace, deoarece în țara vecină e război. Vreau să scot din culori tot ce îmi stă în puteri. Le doresc tuturor mult succes într-o lume pașnică».

-Valentin Rusu

Valentin Rusu este membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova. În prezent este lector universitar la Facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, specialitatea desen.

Mulțumim pentru fotografii: Elena Radu și Anna Mazur. Expoziția va fi deschisă până la 3 aprilie 2022.

Gallery Wordpress