SIMBIOZA ARTELOR – GRAFICII DIGITALE, MUZICII ȘI DESIGNULUI VESTIMENTAR

Expoziția republicană de Grafică Digitală

Simbioza artelor graficii digitale, muzicii și designului vestimentar a fost perfect prezentată în data de 24 ianuarie 2017, la Facultatea Arte Plastice și Design Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, în cadrul vernisajului Expoziției Republicane de Grafică Digitală.
La vernisajul expoziției au fost prezenți prorectorul UPS „Ion Creangă” Alexandra Barbăneagră, profesori și studenți ai Facultății Arte Plastice și Design, artiști plastici din republică, profesori și elevi din liceele de profil din mun. Chișinău, profesori și copii de la Școala de Arte Plastice „A. Sciusev”.


În cadrul evenimentului a fost prezentată o interferență a artelor: grafică digitală, muzică digitală și design vestimentar. Muzica interpretată la vernisaj a fost compusă de absolventul facultății Andrei Panicov.
În cadrul expoziției au fost expuse lucrări de grafică digitală ale artiștilor plastici:
Valeriu Herța, Alexandru Ermurache, Luminița Ermurache, Adrian Cucereavîi, Igor Simac, Irina Lesik, Andrei Șușvaliuk; studenți și absolvenți ai Facultății Arte Plastice și Design; lucrări ale copiilor de la Școala de Arte Plastice A. Sciusev și ale elevilor IT Academia STEP din Chișinău.
La eveniment au fost prezentate câteva colecții vestimentare realizate de studentele: Carolina Maleț, coordonator Nina Botezatu; Gabriela Hropotinscaia, Olga Cataraga, coordonator Vasile Vozian.
Acest proiect a fost realizat de un grup de masteranzi la specialitatea Management în Arte: Inga Edu, Carolina Maleț, Victoria Cosmolici, coordonator Ana Simac.
Expoziția Republicană de Grafică Digitală a fost organizată de profesorii facultății Alexandru Ermurache și Valeriu Herța.
Muzica este capabilă să trezească ascultătorului diverse reprezentări și asociații, iar creațiile plastice, la rândul său inspiră compozitorii pentru creații muzicale inedite, creatorii de modă deseori sunt inspirați din creațiile de artă modernă. Această interferență și relaționare a artelor a fost demonstrată în cadrul evenimentului.