Expoziţia de grafică „Identitate“

Acord de colaborare cu Direcția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Florești și Expoziție personală

Facultatea Arte Plastice și Design, UPSC, în data de 19.08.2021 a încheiat un Acord de colaborare cu Direcția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Florești reprezentată de dna Ina Litra sef DCTTS, care presupune expoziții, manifestări culturale și educaționale, cercetări și arhive comune, tabere de creație cu tematică etnologică și antropologică, conferințe și simpozioane, etc. organizate cu participarea ambelor părți contractuale.

În acest context în incinta Muzeului Raional de Istorie, Etnografie și Artă Florești, a fost organizată expoziţia de grafică modernă și tradițională al studentului anului IV, programul de studiu Grafică a FAPD Caraulan Vlad, cu genericul „Identitate“. Expoziţia este constituită din 23 de lucrări parietale printre care se numără 7 afişe conceptuale, 6 gravuri, 4 măşti şi 3 tiparuri pe material.

Gallery Wordpress