Programul de studiu
DESIGN GRAFIC


Misiune

Programul de master Design grafic este structurat pe ideea de performanță artistică atât din punct de vedere teoretic, cât și practic, prin propulsarea spiritului creativ al masteranzilor, maturizarea actului artistic, accentuarea profesionalismului și conturarea personalității masteranzilor cu posibilități de afirmare.

Disciplinele predate în cadrul programului sunt grupate în trei categorii: discipline fundamentale pentru asigurarea unei pregătiri plastice de bază – studiul făcând referire, prin tehnici și metode, teoretice și practice, la analiza și înțelegerea generală a fenomenelor artei; discipline premergătoare specializării; discipline ce asigură specializarea pe rute în cadrul profesiunii.

Discipline de bază

  • Pregătire fundamentală în domeniul artelor (Curente și sinteze în arta modernă și contemporană, Desen. Studiu  avansat, Pictură. Studiu avansat);
  • Pregătire științifică fundamentală (Metodologia cercetării);
  • Specializarea (Bazele designului grafic, Tehnologii digitale aplicate, Arta graficii de carte, Tehnicile gravurii în grafica contemporană, Cartea de autor/ Animație, Digital workshop/ Modelare 3D, Practica poligrafică, Practica de cercetare/ elaborare a tezei de master).

Caracteristici distinctive

Programul este oferit în limba română în regim de zi. Specializarea asigură dobândirea de către absolvenți a cunoștințelor fundamentele și de specialitate din domeniul artelor și cunoștințe specifice din domeniul designului grafic. De asemenea, se urmărește dezvoltarea capacității de a demonstra creativitatea, folosi experiența pentru a crea ceva nou și implementa propriile idei în diverse proiecte de design. Se urmărește astfel să se ofere absolvenților posibilitatea de a se integra fără dificultate în diferite sectoare ale pieței muncii.

Posibilități de angajare

Titlul acordat de master în Arte va oferi absolventului posibilitatea de a activa în domeniul graficii computaționale, designului și tehnologiei web în: agențiile de publicitate, departamentele de marketing și publicitate, în edituri, tipografii, studiouri de design, studiouri web.,
în calitate de:
designer grafic, ilustrator, web-designer, web-coder, optimizator de site-uri web, animator Flash, designer 3D, animator, editor video în televiziune sau în industria filmului etc.

 

FOTO galerie