Programul de studiu
MANAGEMENT ÎN ARTE


Misiune

Programul de master Management în arte vizează profesionalizarea în domeniul managementului artistic prin dezvoltarea unui sistem funcțional de competențe cognitive și praxiologice specifice domeniului și specializării, precum și dezvoltarea unui sistem de atitudini care să permită adaptarea oportună și eficientă la schimbările aferente domeniului artistic.

Domeniile de studii / Discipline de bază

  • Pregătire în domeniul artelor (Curente și sinteze în arta modernă și contemporană, Desen. Studiu avansat, Pictură. Studiu avansat);
  • Pregătire științifică fundamentală (Metodologia cercetării);
  • Specializarea (Management în artele vizuale, Management de proiect, Proiectarea și promovarea manifestărilor artistice, Structura și analiza operei de artă/ Comunicare și limbaj în artele plastice/ Tehnici digitale moderne/ Expoziția de artă – fenomen sociocultural, Practica managerială, Practica de cercetare/ elaborare a tezei de master).

Caracteristici distinctive

Programul este oferit în limba română în regim de zi. Viitorul specialist – master în arte – va contribui la valorificarea culturii naționale în spațiile altor culturi, la popularizarea valorilor artistice și culturale universale. Trunchiul comun de pregătire îi permite studentului să-și formeze cunoștințe aprofundate în domeniul organizării și conducerii proceselor artistice/ de creație. În plan internațional, acești specialiști vor putea populariza valorile naționale în mediul artistic.

Posibilități de angajare

Titlul acordat de master în Arte va oferi absolventului posibilitatea de a activa atât în domeniul managementului artistic, cât și comunicații, mass-media, învățământul preuniversitar, în diverse categorii/grupuri de profesii pe următoarele domenii: managementul artelor plastice, istoria, teoria și practica artelor plastice;
în calitate de:

  • manager în arte, artist plastic, teoretician în arte;
  • curator al expozițiilor de artă.

 

FOTO galerie