Programul de studiu
PICTURA DE ȘEVALET


Misiune

Programul de studii de master Pictură de șevalet oferă instruire profesională în domeniul artelor cu specializare în pictura și compoziția de șevalet, prin dezvoltarea unui sistem funcțional de cunoștințe, abilități și competențe specifice, care să permită formarea artistului – specialist în domeniul picturii – capabil să se integreze în contextul artistic contemporan național și internațional. Programul este unul formativ, menit să dezvolte valențele creatoare în raport cu tradiția picturii și evoluțiile contemporane ale noilor forme de exprimare în artă în general, și în special în pictură, dar și aptitudinile de  cercetare în domeniu, fapt ce oferă posibilitatea perfecționării ulterioare în cadrul programelor de studii universitare de doctorat.

Caracteristici distinctive

Cei înscriși la program vor studia un șir de cursuri fundamentale și de specialitate, cu dezvoltarea de aplicații practice  în domeniul picturii și compoziției de șevalet, atât într-o viziune clasică, cât și modernă, raportată la noile forme și mijloace de expresie artistică.

  • Pregătire fundamentală: Curente și sinteze în arta modernă și contemporană; Metodologia cercetării; Studiu avansat; Desen. Studiu avansat.
  • Specializare: Structuri și principii compoziționale; Compoziția tematică; Tehnologia picturii de șevalet; Arta icoanei; Explorări creative în pictura contemporană; Tradiții și forme de transfigurare și exprimare în pictură; Practica plein-air; Practica muzeistică

Posibilități de angajare

Absolvenții programului de master vor putea activa în instituțiile de învățământ preuniversitar, profesional și superior; în centre de creație, școli de artă, studiouri artistice; ateliere de producție artistică, ateliere de restaurare a picturii, muzee de artă; centre de cercetare academică; pot ocupa funcții de conducere în învățământul preuniversitar.

Absolventul își poate continua studiile la ciclul III Doctorat științific sau profesional, specialitățile Teoria și metodologia instruirii (discipline artistico-plastice); Studiul artelor; Arte plastice.

 

FOTO galerie