Adrian CUCEREAVÎI

Lector
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra STUDIUL ARTELOR, GRAFICĂ ȘI METODOLOGIA INSTRUIRII
Artist plastic, grafician, pictor, fotograf

Cursuri:
Desen / Ciclul I- licență
Fotografia artistică / Ciclul I- licență
Digital workshop / Ciclul II- masterat

Lucrările studenților realizate la ore.
Lector Adrian Cucereavîi


Formarea

1989-1994 Artă plastică, Facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Consacrarea

1994 prezent Lector superior, Facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Expoziții de grup

1998-2016 Expoziții diverse, Centrul Expozițional Constantin  Brâncuşi, Chișinău
2001-2002 Premio Agazzi, Water-Colour and Graphic International Contest

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Activează la facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău.
Aplicarea tehnicilor fotografice. Formarea creativ-artistică a studenților.
Elaborarea programelor de studii. Elaborarea textelor de lecție.

Lucrări în colecții private

România, Republica Moldova, Italia, USA

Pagini web / social media

Facebook

Contacte

Email: cucereavii.adrian@upsc.md

.