Sala de lectură
a Facultății Arte Plastice și Design
Biblioteca UPS „Ion Creangă” / Despre Bibliotecă


Biblioteca Științifică a UPS „Ion Creangă” are misiunea de a participa la procesul de instruire, formare și educare, precum și la activitatea de cercetare, ce se desfășoară în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, prin dezvoltarea unei baze info-documentare, destinate susținerii programelor de învățământ și de cercetare ale studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și altor categorii socio-profesionale din mediul universitar.

Biblioteca FAPD (3)
Sala de lectura „Arte” FAPD
Gallery Wordpress

 


Tehnici moderne în gravură

Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în parteneriat  cu Facultatea Arte Plastice și Design, Catedra Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii a organizat la data de 22 februarie 2019, Rendez Vous „Tehnici moderne în gravură”, în incinta sălii de lectură Arte.
Biblioteca a organizat și a prezentat o expoziție  la temă. Expoziția a propus să informeze studenții în istoria artei gravurii, tehnici moderne de xilogravură, acvaforte, linogravură, acvatintă.
Scopul principal a acestei activități a fost de a arăta rolul gravurii în istoria artei, metode și tehnici de dezvoltarea gravurii ca știință în arta contemporană, însușirea tehnicilor grafice și educarea tinerilor gravori.
Cu mare interes studenții au consultat lucrări de gravură deosebite prin tehnica sa în arta modernă, propuse de profesorii catedrei. Graficianul Castravăț Andrei a demonstrat tehnicile gravurii cu ajutorul presei tipografice. În cadrul activității s-a menționat rolul bibliotecii în păstrarea tezaurului cultural și promovarea artei contemporane.
Studenții de la facultate au apreciat profesionalismul cu care a fost organizat Master class.
Le mulțumim profesorilor Catedrei Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii, Castravăț Andrei – lector universitar și maistru preparator, Caracențova Elena – lector universitar pentru buna colaborare și sprijinul acordat în organizarea și desfășurarea acestei activități.

Gallery Wordpress

 


Inaugurare „Art Club” la UPSC

În data de 28  mai 2019 a avut loc inaugurarea clubului „Art Club”.
Evenimentul a fost organizat din inițiativa bibliotecarilor Sălii de lectură „Arta” a Bibliotecii Științifice a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în colaborare cu Facultatea Arte Plastice și Design. Activitatea clubului are drept scop dezvoltarea educației artistice, promovarea și susținerea potențialului creativ a studenților în cadrul facultății. Logo-ul acestui club a fost creat  de studenta anului I – Morari Alexandra, specialitatea Grafica.
Prima ședință a clubului  „De la Renaștere la Modern” a fost deschisă cu un mesaj de salut adresat de către președintele clubului, Ursachi Rodica, doctor, conferențiar universitar. Coordonatorul clubului, Cermenina Elena, bibliotecar, a organizat o expoziție  tematică și a prezentat Consiliul și membrii Art-Clubului.
Tinerii membri ai clubului au participat cu comunicări consacrate celor mai renumiți pictori din lume și operelor lor deosebite. Conținutul comunicărilor și prezentărilor au dat dovadă de pasiune și dragoste pentru artă.
Un element dominant în cadrul evenimentului a fost defileul colecției vestimentare „Renaștere și Modern” prezentat de viitorii designeri vestimentari ai Catedrei Artă Decorativă, specialitatea Design Vestimentar sub conducerea lectorului universitar, Donic Liuba.
Evenimentul a fost ghidat de cadrele didactice ale facultății Arte Plastice și Design: Adrian Cucereavîi și Alexandru Ermurache, sub conducerea dnei Ursachi Rodica, doctor, conferențiar universitar.
Programul acestui club prevede în continuare o serie de activități orientate spre dezvoltarea și implementarea unor idei de succes. Activitățile vor fi organizate de Bibliotecă în colaborare cu Facultatea Arte Plastice și Design.

Gallery Wordpress

 


Master-class „Pirogravură pe piele”

La 27 septembrie 2019 Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Sala de lectură Arte  în parteneriat  cu Facultatea Arte Plastice și Design, Catedra  Arta Decorativă, în cadrul  campaniei naționale „Nocturna Bibliotecilor” a desfășurat Master-class „Pirogravură pe piele”.
Master-class a fost organizat cu scopul de a demonstra studenților bazele de modelare, croire și tehnologia folosită în confecționarea articolelor din piele. În cadrul activității a fost prezentată o expoziție de publicații la temă. D‑na Prangache Liuba a demonstrat tehnicile creării obiectelor de artă din piele naturală. Cu mare interes studenții au consultat lucrările de pirogravură pe piele, deosebite prin tehnica sa, cunoscute ca artă populară.Activitatea s-a desfășurat în  incinta  sălii  de lectură Arte, cu studenții de la facultate: grupele 303, 204, specialitatea Design Vestimentar; grupa 201, specialitatea Arte Plastice, asistați de lector asistent d‑na Prangache LiubaLa finalul activității s-a menționat rolul bibliotecii în promovarea valorilor naționale și tradițiilor strămoșești prin colecțiile sale.

Gallery Wordpress

 


Ion Creangă în viziunea artistică a pictorilor moldoveni
prezentare de Simion Zamșaconf. univ., maestru în arte

Simion Zamșa a realizat o prezentare în cadrul Sălii de lectură, pentru studenții facultății, sub genericul „Ion Creangă în viziunea artistică a pictorilor moldoveni”.  In acest context au fost prezentate o serie amplă de cărți cu ilustrații tematice realizate în diverse tehnici de grafică; acuarelă, guașă, gravură, creion, tuș-peniță și alte diverse tehnici de autor. Au fost remarcate gravurile realizate de maestrul Emil Childescu, ilustrațiile de Filimon Hămuraru, cât și proiectele personale ca material ilustrativ.

Gallery Wordpress

 


Zilele de informare ce au avut loc în Martie 2018.
În cadrul evenimentului au fost prezentate aproximativ 200 de cărți primite de bibliotecă pentru perioada 2017-2018.
Cu aceste apariții editoriale au făcut cunoștință profesorii și studenții FAPD a UPS „I. Creangă”.

Gallery Wordpress

 


Prezentarea activității maestrului Vasile Grama
Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la naștere, lucrări publicate și merite.
20 Martie 2018.
„… Vasile Grama mai bine de 15 ani le deschide porțile studenților în lumea Artei Decorative, familiarizându-i cu tainele viitoarei profesii.” Eleonora Barbas.

 


Master-Class la Caligrafie / Valeriu Herța

În cadrul Sălii de lectură, Maestrul Valeriu Herța a susținut un master-class de caligrafie.

Biblioteca Stiintifica UPS I.Creanga
Director – Scherlet Ecaterina (373 22) 338355
str. Ion Creanga 1, Blocul 4 et.4


Sala de lectură FAPD
str. Cornului 10, et.3
Cermenina Elena, bibliotecar categoria I
Calancea Galina, bibliotecar

Program:
Luni-vineri, 9:00 – 17:00


Resurse:

Lista lucrărilor
din Sala de Lectură a FAPD

În contextul acestui Liste sunt prezentate lucrările editoriale ale profesorilor FAPD care se află în sala de lectură „Arte”, Biblioteca Științifică UPS „Ion Creangă”.

Digital Space Repository /
Biblioteca Științifică UPSC

http://dir.upsc.md:8080/xmlui/handle/123456789/6

În contextul acestui repozitoriu puteți găsi cu ușurință materiale ample: Articole, Bibliografii, Biobibliografii, Cultura informației, Ghiduri, Monografii, Multimedia.

Digital Space Repository / Facultatea Arte Plastice și Design UPSC
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/handle/123456789/13

În contextul acestui repozitoriu puteți găsi diverse materiale și surse: Albume, Articole, Cataloage, Conferințe, Fișele disciplinelor programelor de studii, Monografii, Multimedia, Publicații didactice, Publicații științifice, Teze de licență.

Catalogul Electronic
Primo LibUniv

http://primo.libuniv.md/

LibUnivCatalog este Catalogul partajat al Bibliotecilor universitare din RM, participante în cadrul proiectului Tempus „Servicii Informaționale Moderne pentru Studii de Calitate”. LibUnivCatalog are capacitatea de a oferi acces la informații calitative, rapid și cu exactitate, dintr-o gamă largă de resurse informaționale. Este o platformă interactivă care oferă satisfacție utilizatorilor prin procesul facil de căutare și regăsire a informației.