Sala de lectură
a Facultății Arte Plastice și Design
Biblioteca UPS „I. Creangă” / Despre Bibliotecă


Biblioteca Științifică a UPS „Ion Creangă” are misiunea de a participa la procesul de instruire, formare și educare, precum și la activitatea de cercetare, ce se desfășoară în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, prin dezvoltarea unei baze info-documentare, destinate susținerii programelor de învățământ și de cercetare ale studenților, cadrelor didactice, cercetătorilor și altor categorii socio-profesionale din mediul universitar.


Resurse:

Catalogul Electronic Primo LibUniv
http://primo.libuniv.md/

LibUnivCatalog este Catalogul partajat al Bibliotecilor universitare din RM, participante în cadrul proiectului Tempus „Servicii Informaționale Moderne pentru Studii de Calitate”.
LibUnivCatalog are capacitatea de a oferi acces la informații calitative, rapid și cu exactitate, dintr-o gamă largă de resurse informaționale. Este o platformă interactivă care oferă satisfacție utilizatorilor prin procesul facil de căutare și regăsire a informației.

Digital Space Repository / Biblioteca Științifică UPSC
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/handle/123456789/6

În contextul acestui repozitoriu puteți găsi cu ușurință materiale ample:
Articole, Bibliografii, Biobibliografii, Cultura informației, Ghiduri, Monografii, Multimedia

Digital Space Repository / Facultatea Arte Plastice și Design UPSC
http://dir.upsc.md:8080/xmlui/handle/123456789/13

În contextul acestui repozitoriu puteți găsi diverse materiale și surse:
Albume, Articole, Cataloage, Conferințe, Fișele disciplinelor programelor de studii,
Monografii, Multimedia, Publicații didactice, Publicații științifice, Teze de licență.

Lista lucrărilor din Sala de Lectură a FAPD

În contextul acestui Liste sunt prezentate lucrările editoriale ale profesorilor FAPD
care se află în sala de lectură „Arte”, Biblioteca Științifică UPS „I. Creangă”.

 


Ion Creangă în viziunea artistică a pictorilor moldoveni
prezentare de Simion Zamșaconf. univ., maestru în arte

Simion Zamșa a realizat o prezentare în cadrul Sălii de lectură, pentru studenții facultății, sub genericul „Ion Creangă în viziunea artistică a pictorilor moldoveni”.  In acest context au fost prezentate o serie amplă de cărți cu ilustrații tematice realizate în diverse tehnici de grafică; acuarelă, guașă, gravură, creion, tuș-peniță și alte diverse tehnici de autor. Au fost remarcate gravurile realizate de maestrul Emil Childescu, ilustrațiile de Filimon Hămuraru, cât și proiectele personale ca material ilustrativ.


Zilele de informare ce au avut loc în Martie 2018.
În cadrul evenimentului au fost prezentate aproximativ 200 de cărți primite de bibliotecă pentru perioada 2017-2018.
Cu aceste apariții editoriale au făcut cunoștință profesorii și studenții FAPD a UPS „I. Creangă”.


Prezentarea activității maestrului Vasile Grama
Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la naștere, lucrări publicate și merite.
20 Martie 2018.
„… Vasile Grama mai bine de 15 ani le deschide porțile studenților în lumea Artei Decorative, familiarizându-i cu tainele viitoarei profesii.” Eleonora Barbas.


Master-Class la Caligrafie / Valeriu Herța

În cadrul Sălii de lectură, Maestrul Valeriu Herța a susținut un master-class de caligrafie.

Biblioteca Stiintifica UPS I.Creanga
Director – Scherlet Ecaterina (373 22) 338355
str. Ion Creanga 1, Blocul 4 et.4


Sala de lectură FAPD
str. Cornului 10, et.3
Cermenina Elena, bibliotecar categoria I
Calancea Galina, bibliotecar

Program:
Luni-vineri, 9:00 – 17:00