Muzeul de Arte Vizuale
a Facultății ARTE PLASTICE ȘI DESIGN, UPS „I. Creangă”

La Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” în data de 29 martie 2017 și-a deschis ușile „Muzeul de Arte Vizuale”.

Expoziția muzeului cuprinde lucrări ale studenților și absolvenților facultății, realizate în diferite domenii și genuri ale artelor plastice: pictură de șevalet, pictură religioasă, grafică de șevalet, tapiserie, ceramică, giuvaiergerie, design vestimentar, sculptură, lemn, piele, imprimeu artistic, art-obiecte, ș.a.

Ușile muzeului rămân deschise pentru studenți, viitori abiturienți, oaspeți, elevi ai liceelor din republică și publicul larg – iubitor de artă.Gallery Wordpress