Programul de studiu
ARTE PLASTICE ŞI EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ


Misiune

Programul de licență Arte plastice și Educație tehnologică are drept scop organizarea și desfășurarea activității de pregătire inițială, psihopedagogică și didactică a studenților din învățământul superior care se dedică profesiei de cadru didactic pentru disciplinele ariilor curriculare Arte și Educație tehnologică. Programul tinde să ofere studenților o înțelegere aprofundată a diferitelor forme artistice, dar și formarea/ dezvoltarea competențelor necesare pentru a lucra într-un anumit mediu educațional și artistic. Activitățile educaționale se concentrează pe asimilarea cunoștințelor științifice de către studenți și diseminarea lor în mediul preuniversitar prin competențele pedagogice formate și prin probleme concrete cu care absolvenții se vor confrunta în carieră și în mediul socio-economic. Dubla pregătire – didactică și artistică – constituie un avantaj în găsirea unui loc de muncă pe piața competitivă a muncii.

Discipline de bază

 • Pregătire în domeniul științelor educației (Fundamentele științelor educației, Didactica generală, Proiectarea educațională, Psihologia generală, Psihologia dezvoltării, Psihologia educației);
 • Pregătire artistico-plastică fundamentală (Istoria artei, Gramatica limbajului vizual, Desen, Pictură, Bazele artei decorative);
 • Specializarea (Didactica artelor plastice și educației tehnologice, Grafica, Sculptura, Arta acului, Arta culinară, Arta textilă, Limbajul grafic etc., Practica pedagogică, Practica de cercetare/ elaborare a tezei de licență).

Caracteristici distinctive

Programul este oferit în limba română în regim de zi. Licența în Științe ale educației prin artele plastice și aria tehnologică se adresează tuturor celor interesați de domeniile date care doresc să se formeze în educația artistică și tehnologică.

Programul de licență în artele plastice și educație tehnologică poate fi o alegere excelentă pentru persoanele care se bucură de creațiile de toate tipurile în domeniul artelor plastice și tehnologiilor cu aspect artistic. Acest nivel de pregătire poate oferi expunere minunată pentru multe forme de artă, precum și consolidarea îndemânării artistice și a creativității.

De asemenea, programul de licență orientează studenții la integrarea lor în spațiul social-economic și istorico-cultural, folosind în scopul acesta strategii de formare cu caracter preponderent practic, stimulează gândirea creativă, formează competențe necesare pentru viață.

Posibilități de angajare

Titlul acordat de licențiat în Științe ale educației va oferi absolventului posibilitatea de a activa atât în domeniul instructiv-educațional, de cercetare și/ sau de creație, în diverse categorii/ grupuri de profesii pe următoarele domenii:

 • cercetare în domeniul educației artistico-plastice și tehnologice;
 • elaborare de lucrări științifice și auxiliare didactice;
 • predare în învățământul liceal, profesional.
  în calitate de:
  – cercetător în domeniul educației artistico-plastice și tehnologice;
  – cadru didactic în învățământul preuniversitar.

În afară de cariera în învățământ, absolvenții pot urma și o carieră de artist independent, precum sculptor, pictor, fotograf, meșter popular etc.

 

FOTO galerie …