Fișa de instructaj

Suport de informare pentru practicanți

Forma de învățământ: cu frecvența la zi

în acord cu Regulamentul cu privire Ia organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în UPS „Ion Creangă” și Programul de învățământ pentru practica pedagogică,, Catedra Studiul Artelor, Grafică și Metodologia instruirii

 • Coordonatorul de practică – cadru didactic desemnat de catedră, care asigură monitorizarea și evaluarea stagiului de practică.
 • în acord cu Regulamentul cu privire Ia organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în UPS „Ion Creangă” și Programul de învățământ pentru practica instructivă 1, Catedra Studiul Artelor, Grafică și Metodologia instruirii, învățătorul-mentor – cadru didactic desemnat de instituția de aplicație, care asigură respectarea condițiilor necesare dobândirii de către practicant a competențelor proiectate pentru stagiul de practică.

Repartizarea Ia locurile de practică

 • Studenții de la învățământul cu frecvența zi, realizează stagiul de practică pedagogică în instituțiile de învățământ preuniversitar: licee, școli cu profil artistic, și beneficiază de mentoratul șefului catedrei „Studiul Artelor, Grafică și Metodologia instruirii.” din instituția respectivă.
 • Studenții de la învățământul cu frecvența redusă, care activează în domeniu,

realizează stagiul de practică pedagogică la locul de muncă și beneficiază de mentoratul șefului catedrei „Studiul Artelor, Grafică și Metodologia instruirii.” din instituția respectivă.

 • Studenții de la învățământul cu frecvența redusă, care nu activează în domeniu, aleg independent instituția de aplicație.

Activitățile studentului practicant:

Săptămâna I:

 • Asistarea la clasă
 • practicantul va asista la toate lecțiile și meditațiile clasei și va completa zilnic jurnalul de asistență la clasă f (anexa 3);
 • învățătorul-mentor va verifica și va semna zilnic jurnalul practicantului.
 •    Întocmirea, în acord cu învățătorul-mentor, a orarului lecțiilor de probă pentru săptămâna a II-a: cel puțin o lecție de probă la fiecare dintre cele 2 discipline prevăzute pentru stagiul dat; este dezirabil numărul sporit al lecțiilor de probă.
 • Plasarea documentației în portofoliu.
 • Completarea secvențială a jurnalului de reflecții.

 

Săptămâna a II-a:

 • Pregătirea și realizarea lecțiilor de probă:
 • pregătirea independentă a lecțiilor de probă;
 • realizarea la clasă a lecțiilor de probă;
 • autoevaluarea activității, în acord cu învățătorul mentor;
 • completarea zilnică a jurnalului lecțiilor de probă (anexa 4); învățătorul-mentor va verifica și va semna jurnalul.
 • Asistarea unor lecții la clasă. La solicitarea învățătorului-mentor, practicantul îl va ajuta la realizarea meditațiilor .

Întocmirea orarului lecțiilor de control pentru săptămânile a II-a – a V-a:

 • Educația plastică
 • Educație tehnologică
 • Documentarea pentru unele lecții de control.
 • Plasarea documentației în portofoliu.
 • Completarea secvențială a jurnalului de reflecții.

 

Săptămânile a III – a V-a:

 • Proiectarea lecțiilor de control:
 • pregătirea independentă a proiectelor didactice, cu acordul învățătorului mentor.
 • Realizarea lecțiilor de control la clasă, cu asistarea mentorilor:
 • înainte de începerea lecției, practicantul va oferi mentorului proiectul didactic;
 • pe parcursul lecției, mentorul va lua notițe pe proiect;
 • după lecție, mentorul va analiza activitatea practicantului și va aprecia lecția prin notă (se va nota proiectarea și realizarea lecției, calculând la final nota medie).
 • Asistarea la unele lecții ale învățătorului-mentor. La solicitarea învățătorului-mentor, practicantul îl va ajuta la realizarea meditațiilor și la verificarea caietelor.
 • Plasarea documentației în portofoliu.
 • Completarea jurnalului de reflecții .

 

Evaluarea stagiului de practică:

 • Prezentarea portofoliilor de practică la catedră.

Data limită: se va anunța suplimentar.

 • Evaluarea reciprocă a jurnalelor de reflecții, monitorizată de coordonatorul de practică.
 • Reflecții de grup: focalizare pe impact (personal, asupra elevilor, colegilor, studiilor ulterioare la facultate, perspectivelor pentru următorul stagiu de practică etc.).
 • Conferința de totalizare, cu prezentarea reflecțiilor de grup: se va anunța suplimentar.
 • După conferință, coordonatorul de practică va calcula nota finală pentru fiecare practicant, conform fișei de apreciere.