Designul Jocurilor (Game Design)

PROCESUL DE CREAȚIE – O PROVOCARE
PENTRU STUDENȚII PROGRAMULUI
de studii DESIGNUL JOCURILOR
de la Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN

O provocare, un nou început, o nouă experiență a constituit-o pentru Facultatea Arte Plastice și Design a UPSC, în anul 2022, deschiderea noilor programe de studii superioare de licență – Animație și Designul jocurilor – în cadrul proiectului „Profesiile viitorului”, implementat de Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova, cu suportul Proiectului Tehnologiile Viitorului (FTA), finanțat de USAID și Suedia.

Acum, după un semestru de activitate și etalarea primelor rezultate, relevăm careva aspecte ale procesului de predare-învățare, aplicate în cadrul unor discipline de specialitate cu caracter creativ ale programului de studii Designul Jocurilor.

Unul dintre specialiștii din domeniu, cu experiență practică de creare a produselor de jocuri video, lector la facultatea nominalizată, Igor Tverdohleb, se împărtășește cu conținutul modulului și rezultatele activității studenților, realizate la disciplina la care predă – Introducere în designul jocurilor.

Pentru început, ascultătorii cursului s-au familiarizat cu procesul de scriere a unui scenariu de joc. Fiecare dintre aceștia au dezvoltat, în baza unei teme alese, propria idee de joc, schițând, în mod individual, scenariul jocului. Tipul, genul jocului/scenariului a fost ales aleatoriu de către student. Scenariul conținea descrierea unui nivel de joc; la dorință, studentul putea realiza unul extins, global.

Următorul pas prevedea elaborarea schițelor de creare a protagonistului, personajelor jocului. În acest scop, studenții au analizat jocurile existente, inspirându-se, în unele cazuri, de la caracterele, tipajele personajelor deja create. Schițele elaborate au fost prezentate într-un artbook. Paralel cu sketching-ul, studenții au lucrat asupra game mechanics, proiectându-le și descriindu-le în detaliu, în mod documentar, acestea reprezentând eventuale instrucțiuni pentru potențialii jucători. Pe parcursul lucrului asupra proiectului, se revenea, la necesitate, la scenariul și mecanica jocului pentru a introduce corijările și ajustările corespunzătoare.

Când scenariul jocului și schițele personajelor au fost aprobate de curatorul cursului, a urmat cea de-a treia etapă – realizarea compartimentului game art sau, altfel spus, transpunerea schițelor în grafică digitală. Aplicația, tehnica, stilistica adoptată pentru joc au fost selectate individual de către student, întregul proces fiind discutat și coordonat cu profesorul, la fel cum gamedesigner-ul sau art-director-ul analizează și dirijează activitatea de creație a artiștilor vizuali în cadrul unui proiect real. În acest sens, au fost identificate, în mod individual, punctele slabe și soluțiile optime pentru fiecare proiect studențesc.

Ulterior, activitatea studenților a fost îndreptată spre prezentarea jocului elaborat. În acest scop, viitorii game designers au utilizat fie un website de jocuri, cum ar fi itch.io, fie platforma Steam, prin intermediul cărora au creat pagina jocului. Publicarea acesteia a fost făcută free. Plasarea elaborărilor de joc pe site a fost efectuată conform compartimentelor, nominalizate mai jos.

  • Partea textuală a jocului creat includea:
    a) pitch-ul sau sinopsisul, bazat pe scenariul jocului elaborat și
    b) caracteristicile jocului.
  • Partea art, la rândul său, conținea:
    a) pagina preview, creată, ca regulă, pe baza posterului de prezentare a produsului (elaborarea, propriu-zis, a acestuia și a logo-ului jocului rămâne drept sarcină pentru semestrul următor);
    b) 3-4 screenshot-uri de joc, realizate pe baza conținutului elaborat, inclusiv: interfața, meniul principal al jocului, personaje, locații ș.a.

Doritorii au putut crea, suplimentar, un video cu deznodământul jocului. De obicei, acesta presupune un slide motivațional cu ilustrații și subtitrări, menit să suscite interesul vizualizatorilor față de joc.

Astfel, cursul de inițiere în designul jocurilor a ajutat studenții anului I să conceapă, să proiecteze, să elaboreze parțial și să prezinte propriul joc, explorând componenta ideatică și vizuală a acestuia.

___________________

În imagini: lucrări, realizate de studenții anului I de la Facultatea Arte Plastice și Design, specialitatea Designul Jocurilor, în cadrul disciplinei Inițiere în designul jocurilor (lector: Igor Tverdohleb).


Gallery Wordpress