Alexandru ALAVAȚCHI 

Asistent universitar
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra PICTURĂ
Artist plastic

Cursuri:
Pictura / Ciclul I – Licență

Lucrările studenților realizate la ore.
Lucrări de licență și de master.
Alexandru Alavațchi, asistent universitar


 

Formarea

Consacrarea

Activități curator

Expoziții personale

Expoziții reprezentative / internaționale

Tabere de creație / simpozioane

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Note de curs / Suporturi de curs:

Monografii:

Cataloage:

Articole științifice:

Premii / distincții / titluri onorifice

Lucrări în colecții publice și private

Republica Moldova …

Bibliografie / Note

Pagini web / social media

Facebook

Contacte

Email: alavatchi.alexandru@upsc.md

.