Alexandru VATAVU

Doctor în pedagogie, Conferențiar universitar
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra ARTĂ DECORATIVĂ

Cursuri:
Desen Tehnic / Ciclul I- licență
Geometria descriptivă / Ciclul I- licență

Lucrările studenților realizate la ore.
Conferențiar Alexandru Vatavu


 

Formarea

1968-1972 Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Facultatea de Fizică și Matematică.

Consacrarea

1972-1975 Profesor de matematică la școala medie s. Petroasa, r. Fălești
1975-1981 Lector la catedra de matematică a facultății de fizică și matematică, Prodecan
1981-2000 Lector superior la catedra „Muncă și discipline tehnice”, Arte Decorative, „Desen și Metodica predării”, Prodecan la facultatea Arte Plastice și Design a UPS  „I. Creangă”. Chișinău
2001-2015 Decan al facultății Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”. Chișinău
2002 Conferențiar la catedra Desen și Metodica Predării, Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”. Chișinău

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Activează la facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău.
Elaborarea programelor de studii. Elaborarea textelor de lecție. Elaborarea testelor de examinare.

Premii / distincții / titluri onorifice

2014 Distincție de merit pentru excelență în profesie, Ministerul Educației
2010 Medalie – Merit civic

Contacte

Email: vatavu.alexandru@upsc.md

.