Ana GOBJILĂ

Lector
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra STUDIUL ARTELOR, GRAFICĂ ȘI METODOLOGIA INSTRUIRII
Artist plastic, grafician, pictor

Cursuri:
Desen / Ciclul I- licență
Practica pedagogică / Ciclul I- licență, Ciclul II- masterat

Lucrările studenților realizate la ore.
Lector Ana Simac


 

Pagini web / social media

Facebook

.