Cezara GHEORGHIȚĂ

Doctor în pedagogie, conferențiar universitar
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra PICTURĂ

Cursuri:
Etnografie

Formarea

1988-1993 Studii de licență la Facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”
1993-1996 Studii de doctorat, Universitatea „Babeș – Bolyai”, Cluj-Napoca, România
2002-2005 Studii de doctorat, Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, R. Moldova
2016 Conferențiar universitar
2007 Doctor în pedagogie

Consacrarea

1996 Lector la catedra de Pictură
2001 Lector superior la catedra de Pictură
2003-2007 Prodecan al Facultății Arte Plastice și Design Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”
2011 Șefa catedrei de Pictură
2012 Conferențiar universitar la catedra de Pictură

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

Activează la facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău.
Domeniile de activitate: Pedagogie generală, studiul artelor, culturologie, etnografie
Formarea creativ-artistică a studenților. Elaborarea programelor de studii. Elaborarea textelor de lecție. Elaborarea testelor de examinare.