Cristina TAMAZLÎCARI
Asistent universitar
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra PICTURĂ
Artist plastic

Cursuri:
Iconografia / Ciclul I – Licență
Gramatica limbajului vizual / Ciclul I – Licență
Compozitia abstractă / Ciclul I – Licență
Pictura monumentală / Ciclul I – Licență

Lucrările studenților realizate la ore.
Lucrări de licență și de master.
Cristina Tamazlîcari, asistent universitar


 

Formarea

2009-2013 Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, Chișinău, Republica Moldova.
2013–2016 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, specialitatea Artă sacră, Iași, România.
2015–2016 Academia de Teologie din Moscova, Rusia. Curs avansat de Practică în Artă sacră. Proiect de mobilitate academică.

Consacrarea

Activează la Facultatea Arte Plastice și Design, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău.
Domeniile de activitate: Pedagogie generală, Studiul artelor, Artă sacra, Iconografie.
Formarea creativ-artistică a studenților. Elaborarea programelor de studii. Elaborarea textelor de lecție. Elaborarea testelor de examinare.

Activități curator

2016–2017 Liceul Teoretic „Universul”, Chișinău. Conducător de Cerc artistico-plastic.
2016–2017 Centrul Educațional pentru copii “Indigo”, Chișinău. Trainer în artă.
2016 – Prezent. Centrul Educațional pentru copii “Puzzle Kids Club”, Chișinău. Trainer activități de artă.
2017–2018 Centrul Educațional pentru copii “Ingenium”, Chișinău. Trainer în artă.
2018 – Prezent. Facultatea Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă” Chișinău.

Expoziții personale

Expoziții reprezentative / internaționale

2018-2019 Expoziția de icoane, grafici și picturi Împreună, Artă și Credință. Ediția a III-a. Muzeul Mitropolitan din Iași, România.
2019 Expoziția de icoane și picturi Comuniuni plastice și spirituale, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iași, România.
2020 Expoziția de icoane, grafici și picturi Împreună, Artă și Credință. Ediția a IV-a. Muzeul de Istorie a orașului Chișinău.

Organizator / Curator / Coordonator de proiecte artistice

2018-2020 Coordonatorul proiectului artistic de Artă Sacră Împreună, Artă și Credință. Republica Moldova-România.

Activitatea științifico-artistică / Workshop-uri / seminare

2017 Workshop tematic – Tehnicile artei pentru copii. Centru Educațional pentru copii “Ingenium”, Chișinău, Republica Moldova.
2017 Workshop tematic – Tehnica iconografiei de ieri și azi. Centrul Educațional pentru copii “Indigo”, Chișinău, Republica Moldova.
2018 Atelierul  Șapte Culori ale Fericirii. Centrul Educațional pentru copii “Puzzle Kids Club”, Chișinău, Republica Moldova.
2020 Master class Elementele de iconografie și prezentarea importanței icoanelor în biserică. Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova.

 

Note de curs / Suporturi de curs:

Monografii:

Cataloage:

Articole științifice:

Premii / distincții / titluri onorifice

Lucrări în colecții publice și private

Republica Moldova …

Bibliografie / Note

Pagini web / social media

Facebook
teologie.md
Expoziţii de artă, de restaurare icoană şi carte veche

Contacte

Email: livitchi.cristina@upsc.md

.