Daniela ROȘCA-CEBAN

Lector asistent, maistru
Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „I. Creangă”
Catedra ARTĂ DECORATIVĂ
Artist plastic, pictor, decorator

Cursuri:
Bazele artei decorative / Ciclul I- licență
Tapiseria artistică / Ciclul I- licență
Pictura decorativă pe sticlă / Ciclul I- licență

Lucrările studenților realizate la ore
Lector Daniela Roșca-Ceban


[ … ]

 

Formarea

2015 – etapa actuală Studii doctorale Domeniul de doctorat: Științe ale Educației Specialitatea științifică 533.02 Didactică școlară pe trepte și discipline de învățământ
2011-2014 – Masterat, Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”
2007-2011 – Licența, Facultatea  Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”
1995-2007 – Liceul Teoretic „George Meniuc” din Chișinău

Consacrarea

Din 2011 activează la Facultatea Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, or. Chișinău lectori: Grama Vasile, Uvarov Alla, Ajder Ecaterina, Arbuz Olimpiada, Vozian Vasile.
2011-2014 Lector asistent și Maistru în Tapiserie la catedra Arte Decorative UPS „I. Creangă” lectori: Grama Vasile, Ajder Ecaterina, Arbuz Olimpiada, Șugjda Svetlana.
2015 – Membru stagiar în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici al Republicii Moldova.

Expoziții reprezentative / internaționale

2012 Expoziția cu genericul BASARABIA DE IERI PÂNĂ AZI. Constanța – România.
2013 Conferința științifică în cadrul facultății Arte Plastice și Design  UPS „Ion Creangă” Chișinău, Republica Moldova.
2013-2017 NOI: TINERETUL CREATOR expoziție – concurs, UAP, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, Chișinău, Republica Moldova.
2013, 2015 SALONUL PROFESORILOR, UAP, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, Chișinău, Republica Moldova.
2013 YAN ALOZY MATEJKO, Expoziția – Concurs, Ediția I. Eveniment dedicat zilelor culturale Polone în Republica Moldova, organizat de către Ambasada Poloniei în incinta Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”.
2014-2016 EMINESCIANA expoziție – concurs, UAP,  Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, Chișinău, Republica Moldova.
2014 SALONUL PROFESORILOR, Centrul Expozițional, UAP „Constantin Brâncuși”, Chișinău, Republica Moldova.
2014 Expoziția „Cu pietate în eternitate”. TUDOR CATARAGA UAP Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, Chișinău, Republica Moldova.
2014 Expoziția „REVENIRE LA TRADIȚII” Muzeul de Arte din Beder.
2014 Expoziția THE NIGHT OF ART, Leogrand Hotel & Convention Center, Chișinău, Republica Moldova.
2014 Expoziția ARTĂ DECORATIVĂ CONTEMPORANĂ în cadrul proiectului Revenire la tradiții. Muzeul Național de Artă al Moldovei.
2014, 2016 BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ DECORATIVĂ APLICATĂ UAP, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, Chișinău, Republica Moldova.
2014 TÂRGUL NAȚIONAL AL COVORULUI ediția I, tapiseria din cadrul proiectului Revenire la tradiții, CIE MoldExpo SA, Chișinău, Republica Moldova.
2015, 2016, 2017 SALONUL DE PRIMĂVARĂ, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, Chișinău, Republica Moldova.
2015 SALOANELE MOLDOVEI, UAP, Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, Chișinău – Bacău, Republica Moldova, România.
2015 Expoziție de arte decorative, în cadrul proiectului Revenire la tradiții, realizat de ICOM Moldova, Muzeului de Arte din Soroca, Republica Moldova.
2015 Vernisajul Profesorilor – expoziție dedicată aniversării 75 de ani a UPS „I. Creangă” Republica Moldova.
2016 EXPOZIȚIA DASCĂL – ARTIST PLASTIC, Școala de arte plastice „A. Șciusev”.

Activitatea științifico-artistică / workshop-uri / seminare/ simpozioane

Workshop, Arta decorativa la Chișinău
La Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a avut loc lansarea Workshop-ului în cadrul proiectului „Revenire la tradiții”, prezentat de Comitetul Național al Consiliului Internațional al muzeelor din Moldova cu participarea studenților, artiștilor plastici și profesorilor din Tiraspol, Tighina și Chișinău. 10 februarie 2013

Master Clas de artă decorativă pentru vizitatorii Orășelului European pe Piața Marii Adunări Naționale.

Proiectul „Revenire la tradiții” se realizează de către Comitetului Național ICOM Moldova cu asistența Programului „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare. 10 mai 2014

Participarea la desfășurarea primei ediții a Olimpiadei Republicane Instituționale la Arta Plastică și Educația Tehnologică. UPS „Ion Creanga”, Chișinău, 16 mai 2015.

Conducător la lucrarea practică a studentei Balanuță Aurica la conferința științifică a studenților, UPS „Ion Creanga”, Chișinău, 2015.

Comunicarea pentru promovarea artei plastic lui Mihail Grecu în incinta muzeului de Istorie și Etnografie 2016

Conducător la lucrarea practică a studenților: Scutelnic Marina, Radu maria, Podar Sanda, Ceban Alexandra, Nitreanu Vlad, Efteni Valentina, Belocur Alondra, Aramă Aliona la conferința științifică a studenților, UPS „Ion Creanga”, Chișinău, 2015.

Conducător la lucrare științifică a studentei Vacarenco Daria la conferința științifică a studenților, UPS „Ion Creanga”, Chișinău, 2017.

Participant la organizarea olimpiadei instituționale la educația tehnologică și arta plastică.

Master -class și activitate de formator în cadrul seminarului instructive-metodic cu tema Pictura decorative pe sticlă pentru educatori din instituția de educație Timpurie nr. 174

Participarea la conferința științifică anuală a profesorilor cu comunicarea Utilitatea, vizualizarea și metoda științifică de cunoaștere a funcționării și dezvoltării imaginației creative UPS „Ion Creanga”, Chișinău, 2017

Lucrări publicate metodico-didactice

Articol – „Aplicarea materialelor netradiționale în tapiseria artistica” UPS „Ion Creanga”, Chișinău, 2013
Articol – «Мне нравится видеть, как гусеница становится бабочкой» Revista Trud, 2014
Articol – „Specificul tapiseriei volumetrice în arta contemporană” UPS „Ion Creanga”, Chișinău, 2015
Articol – „Aportul valorilor estetice în procesul de dezvoltare a imaginației artistice la studenți în cadrul cursului bazele artei decorative” România, 2015
Articol – Determinarea principiilor de transformare a elementelor plastice pentru cursul Bazele Artei Decorative 2016
Articol – Aplicarea tonurilor acromatice în cadrul cursului Bazele artei decorative- exercițiu pentru dezvoltarea imaginației creatoare 2016
Articol – Dezvoltarea imaginației creative din perspectiva valorilor imaginației creative 2016
Articol – Imaginația creativă în viziunea psihologului și lectorului Paul PopescuNeveanu 2016
Articol – Formarea și dezvoltarea imaginației creative la profesorii din domeniul artistico-plastic 2017
Articol – Utilitatea, vizualizarea și metoda științifică de cunoaștere a funcționării și dezvoltării imaginației creative 2017
Articol – Specificul managementului creativității și tangența acestuia cu imaginația creativă 2017
Suport de curs pentru studenții FAPD, Aplicarea mijloacelor de realizare a compoziției decorative volumetrice, (coautor – Grama Vasile, Vatavu Alexandru)
Lucrare metodică Dezvoltarea imaginației creative prin aplicarea exercițiilor artistice formative, (coautor – Arbuz‑Spatari Olimpiada)

Premii / distincții / titluri onorifice

2013 Diplomă de excelență acordată de către Ambasada Poloniei

Achiziții în colecții de stat / Colecții particulare

Republica Moldova, Germania, Rusia, Japonia

Pagini web / social media